CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064224
Első szerző:Nemes Balázs Áron (sebész)
Cím:Epeúti szövődmények májtranszplantáció után / Nemes Balázs, Zádori Gergely, Hartmann Erika, Németh Andrea, Fehérvári Imre, Görög Dénes, Máthé Zoltán, Dávid Andrea, Jakab Katalin, Sárváry Enikő, Piros László, Tóth Szabolcs, Fazakas János, Gerlei Zsuzsa, Járay Jenő, Doros Attila
Dátum:2008
Megjegyzések:A szerz©ok összefoglalják a magyar májátültetési program epeúti szöv©odményeinek jellemz©oit. Feltárják az epeúti szöv©odményekel©ofordulási gyakoriságát. Elemzik az epeúti szöv©odmények típusait és azok megoszlását, valamint hatásukat a beteg-,illetve graftvesztésre. Elemzik az irodalomban már ismert rizikófaktorokat a hazai betegpopulációban. Ismertetik azepeúti szöv©odmények kezelési lehet©oségeit. Retrospektív vizsgálat során a betegeket két csoportba osztották aszerint, hogya májátültetés után kialakult-e epeúti szöv©odmény, vagy nem, majd a két csoportot összehasonlították számos vizsgált paraméter,valamint a túlélések szempontjából. Az epeúti szöv©odményes betegeket tovább csoportosították annak alapján,hogy a szöv©odmény a májátültetés után három hónapon belül vagy kés©obb alakult ki. Ezt a két csoportot szintén összehasonlítottáka fentebb említett kontrollcsoporttal. Egyvariációs összehasonlítások esetén a folytonos adatokat a populáció homogenitásánakvizsgálata után (Levene-teszt) kétmintás t-próbával, illetve Mann?Whitney-féle U-teszttel, a kategorikusadatokat ?2-próbával, illetve Kaplan?Meier-analízissel vizsgálták. A túlélést Kaplan?Meier-metodikával vizsgálták. Az eredményeketvalamennyi statisztikai próbánál akkor tekintették szignifikánsnak, ha a p < 0,05 volt. Eredmények: Epeúti szöv©odménya betegek 26%-ában jelent meg, 290 vizsgált beteg közül 76 esetben. A leggyakoribb a sz©ukület (18%), majd az epecsorgás(9%), a necrosis (6%), végül az ischaemiás típusú epeúti károsodás (3%). Epeúti szöv©odmények esetén az 5 éveskumulatív túlélés rosszabb (55%), mint ezek hiányában (66%), és a retranszplantációk aránya is magasabb (15%) volt. A leggyakoribbkezelési típusok: intervenciós radiológiai (69%), sebészi (17%), ERCP (14%). Következtetések: Az epeúti szöv©odményekaránya megfelel a nemzetközi közléseknek, 2002 óta arányuk csökkent. Epeúti szöv©odmények kialakulásának rizikófaktorai:cholangitis, az arteria hepatica thrombosisa és stenosisa, magas bevitt intraoperatív volumen, valamint az akutrejectio. Korai epeúti szöv©odmények gyakran társultak a beültetett májgraft kezdeti gyenge m©uködésével (ún. ?initial poorfunction"). A korai epeúti szöv©odmények felel©osek a túlélés csökkenéséért, a kés©oi szöv©odmények inkább az életmin©oségetrontják. Az epeúti szöv©odményes betegeket dönt©oen intervenciós radiológiai módszerekkel kezelték
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Orvosi Hetilap 149 : 21 (2008), p. 963-973. -
További szerzők:Zádori Gergely (1983-) (sebész) Hartmann Erika Németh Andrea Fehérvári Imre Görög Dénes Máthé Zoltán Dávid Andrea Jakab Katalin Sárváry Enikő Piros László Tóth Szabolcs (1924-) (idegsebész, ideggyógyász) Fazakas János Gerlei Zsuzsa Járay Jenő Doros Attila
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:
Rekordok letöltése1