CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM090654
Első szerző:Baksa Viktória (biomérnök)
Cím:Többfalú karbon nanocsövek (MWCNT) eltérő hosszúságából adódó aggregáció okozta geno- és citotoxikus hatások vizsgálata a cornea regenerációja során / Baksa Viktória, Turáni Melinda, Kiss Alexandra, Tálas László, Kovács Ferenc, Szemán-Nagy Gábor György
Dátum:2020
Megjegyzések:Bevezetés: A szén nanocsövek rendezett, szálas szerkezetű, egy vagy több rétegből álló grafén lapok, melyek 1-100 nm mérettartományba esnek. Az ipari gyártás során megnövekedett a környezetre és az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk. Évente több száz tonna nanoanyag készül világszerte anélkül, hogy tudnánk milyen hatást gyakorolnak a környezetre vagy az egészségünkre, mivel egységes szakirodalmi adatok sem állnak rendelkezésükre ezzel kapcsolatban. Tehát káros tulajdonságaiknak vizsgálata további kutatásokat igényel, hiszen hatásaik nem csak a gyártásban és előkészítésben résztvevők egészségére, hanem a szén nanocsöveket tartalmazó végtermékek fogyasztóira is hatással lehetnek. Célkitűzés: A karbon nanocsövek erősebbé teszik az autókat és repülőgépeket a korábban gyártott járművekhez képest. Autóbaleset következtében magas azon szemsérülések kockázata, melyek során nanorészecskék kerülhetnek a corneába. Kutatásunk célja az ezen alkalmakkor esetlegesen kialakuló szaruhártya károsodás geno- és citotoxikológiai vizsgálata hosszútávú (72 órás) videomikroszkópiás megfigyeléssel és in vitro regenerációs karcmodell felállításának segítségével. Anyag és módszertan: Vizsgálatainkat humán limbális (HuLi) tranziens amplifying sejteken végeztük. Ezeket eltérő koncentrációjú (5 ?g/ cm?, 50 ?g/ cm? ,100 ?g/ cm?), átmérőjű (10-50 nm) és hosszúságú (0,5 - 2 ?m) MWCNT-kel kezeltük. Megfigyeléseinket az eTox munkacsoport által kifejlesztett Long-Term Scan rendszer (LTS) segítségével végeztük. Genotoxikológiai kísérleteinkhez a kromatin kondenzálódási intermedierek analízisét vettük alapul, megfigyeléseinket fluoreszcens mikroszkóp segítségével végeztük. Eredmények: A karbon nanocsövek hatására a sejtek osztódásakor lassuló növekedési dinamika volt megfigyelhető; a kromatinjuk kondenzálódása során gátlódott a végső metafázisos kromoszómák kialakulása. A felsértett sejtpázsitot érintő toxicitás mértékét a szén nanocsövek hosszából adódó aggregálódás jelensége is nagymértékben befolyásolta. Azonban a megnövekedett aggregátum méretek esetében kevésbé tapasztaltunk geno- és citotoxikus hatást, mint a rövidebb változatok esetén. Diszkusszió: A limbális monolayer reepithelizációja során hegesedésre utaló sejttörmelékek és reziduális testek jelenléte volt megfigyelhető a karc szélein. A hegesedés sebessége és mértéke a nanoszén koncentrációjának és aggregációjának mértékével arányosan változott, az MWCNT fizikai jelenléte a sejtpázsit felgyűrődését és részleges proliferációját okozta.
ISBN:978-963-318-856-9
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Biológiai tudományok
Megjelenés:XII. Sántha Kálmán Tudományos Kerekasztal : Absztraktkötet 2019/2020 / Szerk. Matolay Orsolya, Fábián Zsófia Andrea. - p. 67. -
További szerzők:Turáni Melinda (1985-) (biológus) Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus) Tálas László 1988-) (mikrobiológia) Kovács Ferenc (1998-) (Biológus) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM086493
Első szerző:Turáni Melinda (biológus)
Cím:Többfalú karbon nanocsövek (mwcnt) hossz-összefüggés vizsgálata, geno-és citotoxikus hatásainak megfigyelése a szaruhártya regenerációja során / Turáni Melinda, Baksa Viktória, Kovács Ferenc, Kiss Alexandra, Szemán-Nagy Gábor
Dátum:2019
Megjegyzések:A szén nanocsövek olyan ultrafinom részecskék, melyek a 1-100 nm mérettartományba esnek, és egy- vagy többrétegű grafén lapokba szerveződnek. Speciális szerkezeti, fizikai és kémiai sajátosságaik miatt főleg az iparban történő alkalmazásuk jelentős. Ugyanakkor ígéretes orvosi és biológiai felhasználási lehetőségeket is rejtenek magukban, ám ezen területeken történő biztonságos alkalmazásukhoz megbízható toxikológiai vizsgálatokra van szükség. Kísérleteink során ipari minőségű, többfalú nanocsöveket használtunk. Ilyen típusú nanorészecskék vannak jelen az üzemanyagok égési termékeiben és egyes járművek műanyag elemeinek megerősítéséhez használt karbonszálas alkatrészekben egyaránt. Kutatásunk célja az autóbalesetek során keletkezett szemsérülések vizsgálata a karbon nanocsövek jelenlétében, hosszútávú in vitro regenerációs karcmodell felhasználásával, ahol a karcba jutott, különböző koncentrációjú (5-100 ?g/ml), átmérőjű (10-50 nm) és hosszúságú (0,5 - 30 ?m) MWCNT-k toxikus hatásait vizsgáltuk. Kutatásainkat humán limbális (HuLi) tranziens amplifying sejteken végeztük. A nanocsövekkel történő kezelést követő regenerációs folyamatok valós idejű nyomon követéséhez hosszútávú, közeli infravörös time-lapse mikroszkópiát; és az ezáltal nyert képi adatok feldolgozására egyedi digitális képanalízist alkalmaztunk. Genotoxikológiai vizsgálatainkhoz pedig a kromatin kondenzálódási intermedierek analízisét vettük alapul, majd a kromoszóma szerkezetek fluoreszcens megfestését és mikroszkópos megfigyelését végeztük el. Vizsgálataink megerősítették, hogy a szemsérüléseknél fennálló expozíció során ezen nanorészecskék bejuthatnak a sebbe, ahol a koncentráció függvényében akár a szaruhártya tökéletlen, hegesedő gyógyulását is okozhatják. A fizikai jelenlétükkel a sejtpázsit felgyűrődését és a sejt proliferáció részleges gátlását indukálhatják; illetve a kontroll mintáknál tapasztaltakhoz képest meghosszabbítják az osztódási időt. Továbbá a magállomány kondenzálódása során a legtöbb esetben az MWCNT-k meggátolták a végső metafázisos kromoszómák kialakulását. A felsértett sejtpázsit időben elnyújtott regenerációját, lassabb, hegesedő gyógyulását és a kromatin kondenzálódás folyamatának zavarát tovább fokozhatja a szén nanocsövek hosszából adódó aggregálódás jelensége is. Tapasztalataink szerint a szén nanocsövek hossza arányos azok mikro-aggregátumainak méretével. Ugyanakkor a megnövekedett aggregátum méretek (300-9000 ?m2) következtében kevésbé mutattak geno- és citotoxikus hatást, mint rövidebb változataik esetében, ahol az aggregátumok 250?350 ?m2-es tartományba estek.
ISBN:978-615-5586-42-2
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Tavaszi Szél Konferencia 2019 : Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia : Absztraktkötet / szerk. Németh Katalin. - p. 201. -
További szerzők:Baksa Viktória (1990-) (biomérnök) Kovács Ferenc (1998-) (Biológus) Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1