CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM047138
Első szerző:Kovács Csilla
Cím:Chat with a Mach - Machiavellian effectiveness in computer-mediated interactions / Csilla Kovács, Judit Kovács, József Pántya, Gábor Papp
Dátum:2013
Megjegyzések:Computer-mediated communication prior to strategic decisions in a ModifiedUltimatum Game is at the centre of this paper. People agreeing with Machiavellianviews were expected to engage in manipulative communication tactics and work on persuadingtheir partners in line with their own interest to a greater extent than people whodo not share Machiavellian views, and additionally, they were expected to earn moremoney. High Machs did not appear to be more efficient in terms of earnings than LowMachs either as allocators or as recipients. Moreover, behavioural characteristicswhich can be expected from a Machiavellian person are not reflected in their communication;however, people with high scores in Machiavellianism displayed a stronger tendencyto cheat than their Low Mach fellows.Results indicated that computer-mediated interactions were insufficient for Machiavellianindividuals to persuade their partners in this specific case. Judging the role of thelack of face-to-face interactions and the role of the lack of ambiguity in forming the results, needs further exploration.
ISBN:978 80 558 0284 8
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok könyvfejezet
Machiavellianism
Computer mediated interaction
Modified Ultimatum
Doktori iskola
Megjelenés:Interdisciplinary Research in Humanities / ed. Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai. - p. 361-374. -
További szerzők:Kovács Judit (1967-) (pszichológus) Pántya József (1982-) (pszichológus) Papp Gábor (1987-) (pszichológus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Humán Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM019572
Első szerző:Kovács Judit (pszichológus)
Cím:Az együttműködő személy figyelmessége és eredményessége által keltett benyomások a megfigyelőben : tesz-e különbséget a társas értékorientáció kétféle szemüvege? / Kovács Judit, Bernáth Ágnes, Pántya József, Papp Gábor
Dátum:2011
ISSN:0230-0508
Megjegyzések:A kölcsönösen eredményes együttműködések létrejöttét számos más tényezőn kívül bizonyosan meghatározza az is, hogy a potenciális partnerek mennyire ítélik egymás viselkedését együttműködőnek. A kutatás azt vizsgálja, hogy a nem érintett megítélők együttműködésről kialakított benyomásait hogyan befolyásolja a cselekvő partnere szempontjainak megismerésére irányuló figyelme és az együttműködés eredményessége. E hatásokon kívül a megítélő társas értékorientációjának a megítélést befolyásoló szerepe is tárgyalást nyer. A kérdőíves kutatásban a társas értékorientációs mérőeszközön kívül a vizsgálati személyek SD-skálákon fejezték ki benyomásukat a kapott szcenárióban megismert cselekvő viselkedéséről, személyéről. A leírásokban a fent nevezett változók (partner szempontjainak megismerésére irányuló figyelem, illetve az eredményesség) 2-2 értéke (van/nincs) szerepelt a különböző kombinációkban. Az eredmények szerint az együttműködési ítéletet mind az eredményesség, mind a másik szempontjainak megismerésére irányuló gesztus, mind a közös érdeket az egyéni elé helyező társas értékorientáció pozitívan befolyásolja. A másik szempontjainak megismerésére irányuló gesztus az egyéni érdeket a közös érdek elé helyező társas értékorientációjú személyek számára különösen fontos jelzés. A diszkusszió az eredmények megvitatásán túl elemzi a "közös-egyéni" szembeállítása gondolat helyét.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
együttműködés
személyészlelés
társas értékorientáció
társas dilemma
igazságosság
Megjelenés:Pszichológia. - 31 : 2 (2011), p. 107-123. -
További szerzők:Bernáth Ágnes (1983-) (pszichológus) Pántya József (1982-) (pszichológus) Papp Gábor (1987-) (pszichológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM090356
Első szerző:Pántya József (pszichológus)
Cím:Az első lépést tevő pszichológiai szerepelőnye a stratégiai gondolkodásban: az elosztói szerepkörben kiteljesedő machiavellizmus és stratégiai sikeresség egy ultimátumjátékban / Pántya József, Kovács Judit, Papp Gábor, Kovács Csilla
Dátum:2012
ISBN:978 963 87915 6 6
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Pszichológia
Kongresszusok
Megjelenés:A tudomány emberi arca : a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos tudományos nagygyűlése / fel. szerk. Vargha András. - p. 24-25. -
További szerzők:Kovács Judit (1967-) (pszichológus) Papp Gábor (1987-) (pszichológus) Kovács Csilla
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM053624
Első szerző:Pántya József (pszichológus)
Cím:A nemi alapú elutasítás iránti érzékenység és a férfiakkal szembeni ellenséges hiedelmek hatása az elutasítást követő helyzetértelmezésre és megbocsátási szándékra / Pántya József, Dallos Andrea, Papp Gábor, Kovács Judit
Dátum:2012
ISSN:1419-872X
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Doktori iskola
Megjelenés:Alkalmazott Pszichológia. - 14 : 2 (2012), p. 21-42. -
További szerzők:Dallos Andrea Papp Gábor (1987-) (pszichológus) Kovács Judit (1967-) (pszichológus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Humán Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM090357
Első szerző:Papp Gábor (pszichológus)
Cím:Sérelmes helyzetekre adott érzelmi és viselkedéses válaszok a sérelmet kompenzáló intézkedések és az elutasítás iránti érzékenység függvényében / Papp Gábor, Kovács Judit, Pántya József, Kiss Nóra
Dátum:2012
ISBN:978 963 87915 6 6
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Pszichológia
Kongresszusok
Megjelenés:A tudomány emberi arca : a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos tudományos nagygyűlése / fel. szerk. Vargha András. - p. 23-24. -
További szerzők:Kovács Judit (1967-) (pszichológus) Pántya József (1982-) (pszichológus) Kiss Nóra
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM085103
Első szerző:Papp Gábor (pszichológus)
Cím:A bocsánatkérés és a jóvátétel hatása a megbocsátásra közeli és távoli kapcsolatokban / Papp Gábor, Kovács Judit
Dátum:2015
ISSN:0025-0279 1588-2799
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Magyar Pszichológiai Szemle. - 70 : 1 (2015), p. 265-282. -
További szerzők:Kovács Judit (1967-) (pszichológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM054021
Első szerző:Papp Gábor (pszichológus)
Cím:A súlyos sérelmet követő megbocsátás prediktorai / Papp Gábor, Kovács Judit
Dátum:2013
Megjegyzések:Kérdőíves kutatásunkban a súlyos sérelmet követő megbocsátást elősegítő tényezőket vizsgáltuk. A vizsgálati személyek (N = 111) őket ért sérelmek körülményeiről, jellemzőiről és azok megbocsátásának mértékéről számoltak be. A lehetséges prediktorok közötti kapcsolatok feltárásához útmodellt használtunk. Az útmodell legfontosabb eredménye az elkövetőtől érkező bocsánatkérés és jóvátétel hatásában megfigyelhető különbség volt. A jóvátétel közvetlenül segítette a megbocsátást, és ennek révén közvetve hatott a sérelem utáni kapcsolatra. A bocsánatkérés nem hatott szignifikánsan a megbocsátásra, viszont közvetlenül hatott a sérelem utáni kapcsolatra. Ennek hátterében az állhat, hogy a jóvátétel közvetlenül a sérelem helyrehozatalára irányul, míg a bocsánatkérés célja inkább a felek közötti kapcsolat fennmaradása.
ISBN:978 963 89560 2 6
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok könyvfejezet
megbocsátás
bocsánatkérés
jóvátétel
sérelem
útmodell
Doktori iskola
Megjelenés:Tavaszi Szél = Spring Wind / szerk. Keresztes Gábor. - p. 570-577. -
További szerzők:Kovács Judit (1967-) (pszichológus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Humán Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM047140
Első szerző:Papp Gábor (pszichológus)
Cím:When does compensation lead to forgiving? : an experimental study about how the agent and extent of compensation influences forgiving / Gábor Papp, Judit Kovács, József Pántya
Dátum:2013
Megjegyzések:Interpersonal rejection is an offense with possibly serious consequencescausing strong negative emotions. Forgiving can help in getting rid of these unpleasantemotions, and compensation following a transgression could promote forgiving. In ourexperimental study we examined the effects of compensation on forgiving after a rejection,depending on the extent of compensation ('no' - 'one-component' - 'two-component'),and the agent (the institution or the transgressor) who made the decision about it.The contribution of our study is that it examines the effects of compensation even whenthe compensation decision is negative. The sample consisted of 117 participants. The resultsshowed that compensation promoted forgiving, but compensating to a larger extentdid not yield more forgiving than compensating marginally. Furthermore, the compensationordered institutionally facilitated forgiving more than the compensation ordered bythe transgressor. This effect was especially typical of men's feelings and behavior. Practicalimplications of the results are also discussed.
ISBN:978 80 558 0284 8
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok könyvfejezet
forgiveness
institutionally and personally ordered compensation
extent of compensation
rejection, rejection sensitivity
Doktori iskola
Megjelenés:Interdisciplinary Research in Humanities / ed. Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai. - p. 375- 394. -
További szerzők:Kovács Judit (1967-) (pszichológus) Pántya József (1982-) (pszichológus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Humán Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM047148
Első szerző:Papp Gábor (pszichológus)
Cím:Mikor vezet megbocsátáshoz a jóvátétel? / Papp Gábor, Kovács Judit, Pántya József, Kiss Nóra
Dátum:2013
ISSN:0025-0279
Megjegyzések:Az interperszonális elutasítás komoly következményekkel járó sérelem, erős negatív érzéseket válthat ki.A megbocsátás egy lehetséges módja annak, hogy ezektől a kellemetlen érzésektől megszabaduljunk, asérelmet követő jóvátételi törekvések pedig elősegíthetik a megbocsátást. Tanulmányunkban az elutasítástkövető jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatását annak függvényében vizsgáljuk, hogy a jóvátételmennyire teljes körű, illetve kinek a döntése alapján érkezik vagy nem érkezik. A kutatásunk újszerűsége,hogy az intézményesen rendelt, illetve a sértő fél által hozott jóvátételi döntés hatását abban azesetben is vizsgálja, amikor a jóvátételi döntés nemleges.Kérdőíves kutatást végeztünk 323 fő részvételével. Az eredményeink azt mutatták, hogy a jóvátételelősegíti a megbocsátást, de a teljes körű jóvátétel nem bizonyult hatékonyabbnak a részleges jóvátételnél.Továbbá az intézményesen rendelt jóvátétel inkább elősegítette a megbocsátást, mint az a jóvátétel,ami a sérelmet okozó féltől származott. A tanulmányunkban az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságárólis beszámolunk.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
megbocsátás
intézményes és személyes jóvátétel
teljes és részleges jóvátétel
elutasítás
elutasítás iránti érzékenység
Doktori iskola
Megjelenés:Magyar Pszichológiai Szemle. - 68 : 2 (2013), p. 277-300. -
További szerzők:Kovács Judit (1967-) (pszichológus) Pántya József (1982-) (pszichológus) Kiss Nóra
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Humán Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:
Rekordok letöltése1