CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM115712
Első szerző:Kordován Marcell Árpád (okleveles vegyészmérnök)
Cím:Fém-levegő akkumulátorok formatervezése és 3D nyomtatása = Design and 3D printing of metal-air secondary batteries / Kordován Marcell Árpád, Nagy Tibor, Nagy Lajos, Kuki Ákos, Üneri Haymana Serra, Róth Gergő, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A jelen korunk egyre sürgetőbb problémája a megújuló energia megfelelő tárolása. Erre az egyik megoldás az akkumulátorok alkalmazása. Széleskörű kutatások vannak az újtípusú elektródfolyamatok feltérképezésére, illetve azok kapacitásbeli maximalizálására. Munkánk során, célunk volt a már általunk vizsgált akkumulátorok méretnövelése és olyan prototípusok megalkotása, amelyek alkalmasak lehetnek valamely hétköznapi felhasználásra. A munka egyik felében egy Zn-levegő elektródfolyamatot tartalmazó cella kapacitásbővítését végeztük el. A kísérleti cellánk térfogatát csökkentettük és a kapacitását növeltük. Emellett a Zn-levegő cellákra jellemző dendritképződés mértékét is csökkentettük és a képződő dendritek srtuktúráját is kedvezően sikerült változtatni. Ezzel párhuzamosan megterveztünk egy Li-levegő akkumulátorházat is, amely alkalmas az elektródfolyamatok vizsgálatára. A cellák készítéséhez Autodesk Fusion 360 3D tervező szoftvert használtunk és az elkészült modelleket egy Prusa MK3S+ 3D nyomtató segítségével alkottunk meg.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 49. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
FK-132385
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM110362
Első szerző:Kordován Marcell Árpád (okleveles vegyészmérnök)
Cím:Környezetbarát akkumulátorok fejlesztése 3D nyomtatással támogatva = Development of environmentally friendly secondary battery supported by 3D printing technology / Kordován Marcell Árpád, Nagy Tibor, Nagy Lajos, Kuki Ákos, Erdélyi Zoltán, Baradács Eszter, Deák György, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2022
ISSN:2734-7109 (online) 1843-6293
Megjegyzések:A megfelelő hatékonyságú akkumulátorok fejlesztése elengedhetetlen a megújuló energiaforrások szé-leskörű elterjedésének. A kutatásunkkal célunk volt egy olyan akkumulátor megalkotása, amely széles-körű alkalmazhatósággal rendelkezik. A munka során egy olyan fém-levegő (lítium, cink vagy sárgaréz) cellát hoztunk létre, amelyben a felhasznált komponensek könnyen hozzáférhetőek. A cella kialakításá-nak reprodukálhatósága céljából, a váz elemeket 3D nyomtató segítségével készítettük el polipropilén-ből. A katódként aktív szenet alkalmaztunk egy grafit kollektorral ellátva, nehézfémeket és és egyéb katalizátort ez nem tartalmazott. A cellában lévő diafragma természetes alapú pamutszövet, valamint celofán voltak. A fém-levegő rendszerek elterjedésének hiánya a nagymennyiségű dendritképződésre vezethető vissza, amely csökkentette annak energiahatékonyságát. Különböző elektrolit adalékokat (pl. karboxil telekelikus PEG) teszteltünk, amelyek alkalmazásával sikeresen visszaszorítottuk a dendritkép-ződést.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
fém-levegő akkumulátor
3D nyomtatás
cellulózszármazékok
dendrit
Megjelenés:XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 28th International Conference on Chemistry / szerk. Majdik Kornélia. - p. 29. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Erdélyi Zoltán (1974-) (fizikus) Baradács Eszter (1974-) (fizikus) Deák György (1954-) (polimer kémikus) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:TKP2020-NKA-04
Egyéb
RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM113577
Első szerző:Kuki Ákos (villamosmérnök)
Cím:Új irányok a környezetbarát fém-levegő akkumulátorok fejlesztésében = Development of novel environmentally friendly metal-air batteries / Kuki Ákos, Nagy Tibor, Nagy Lajos, Deák György, Kordován Marcell Árpád, Róth Gergő, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2022
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:Napjaink egyik legnagyobb tudományos, technikai, társadalmi kihívása az áttérés a "zöld", megújuló energiaforrásokra. Ennek szerves része a hatékony, környezetbarát, biztonságos és olcsó energiatárolásra alkalmas akkumulátorok fejlesztése. A legelterjedtebb, általánosan használt Li-ion akkumulátorok számos korláttal rendelkeznek. Ezért intenzív kutatások, fejlesztések folynak a fém-levegő akkumulátorok terén, elsősorban a nagyobb energiasűrűségük miatt. Ezek között is kitüntetett jelentőségű a Lilevegő akkumulátor. Kutatásaink a még meglévő nehézségek kiküszöbölésére irányultak: (i) Különböző fém fólia (Li, Zn, bronz) anódokat alkalmaztunk a stabil működés elősegítésére. (ii) Új, nehézfémmentes aktív szén alapú katódot fejlesztettünk. (iii) Telekelikus dikarboxil PEG adalékokat szintetizáltunk és alkalmaztunk a dendrites és bolyhos lerakódások megakadályozására. A különböző cellákat ciklikus voltammetriás mérésekkel és ciklikus töltés/kisütés eljárással teszteltük. Megállapítottuk, hogy a fejlesztések segítenek a fém-levegő akkumulátorok esetén a még meglévő nehézségek kiküszöbölésében.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
fém-levegő akkumulátor
aktívszén katód
PEG
cellulóz
fém fólia anód
Megjelenés:XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 28th International Conference on Chemistry / szerk. Majdik Kornélia. - p. 30. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Deák György (1954-) (polimer kémikus) Kordován Marcell Árpád (1994-) (okleveles vegyészmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM115715
Első szerző:Nagy Lajos (vegyész)
Cím:3D nyomtatással készült Li-levegő cellák tanulmányozása különböző szerves oldószerrel készült elektrolitok jelenlétében = Study of 3D printed Li-Air battery using electrolyte containing various organic solvents / Nagy Lajos, Hayamana Serra Üneri, Kordován Marcell Árpád, Nagy Tibor, Kuki Ákos, Nyul Dávid, Pál Petra, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:Li-levegő akkumulátort terveztünk és 3D nyomtatással előállítottuk a cellatestet. A cella pamutszövetre felvitt aktív szenet tartalmazott katódként. Az összeállított cellákat három különböző oldószert (propilén-karbonát, DMSO, dietilén-glikol-dimetil-éter (DEGME)) tartalmazó elektrolit jelenlétében vizsgáltuk, lítium-triflát sót alkalmazva. Kimutattuk, hogy DMSO és DEGME oldószerek esetén stabil működést mutat a cella, közel 100 %-os hatásfok mellett, 800 cikluson keresztül, míg propilén-karbonát esetén kevésbé stabil cellaműködést tapasztaltunk. A cellafolyamatokat és a polipropilén (PP) membrán viselkedését impedancia spektroszkópia és NMR mérésekkel vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az aktív szén katódon intenzív oxigén transzport megy végbe, továbbá, hogy a PP membrán DEGME oldószer esetén mutatja az optimális működést.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p.53. -
További szerzők:Kordován Marcell Árpád (1994-) (okleveles vegyészmérnök) Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Nyul Dávid (1993-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM116033
035-os BibID:(cikkazonosító)16576 (WoS)001099945000049 (Scopus)85173742108
Első szerző:Pardi-Tóth Veronika Csilla
Cím:Molecular data storage using direct analysis in real time (DART) ionization mass spectrometry for decoding / Veronika Pardi-Tóth, Ákos Kuki, Marcell Árpád Kordován, Gergő Róth, Lajos Nagy, Miklós Zsuga, Tibor Nagy, Sándor Kéki
Dátum:2023
ISSN:2045-2322
Megjegyzések:Molecular data storage is becoming a viable alternative to traditional information storage systems. Here, we propose a method where the presence or absence of a given molecule in a mixture of compounds represents a bit of information. As a novel approach, direct analysis in real time (DART) ionization mass spectrometry is used to recover and decode the information stored at the molecular level. Nicotinic acid derivatives were synthesized and used as the 'bit compounds'. Their volatility and ease of ionization make these molecules especially suitable for DART-MS detection. The application of DART-MS as a method with an ambient ionization technique, enables the re-reading of digital chemical codes embedded in the material of ordinary objects. Our method is designed to store and read back short pieces of digital information, up to several hundred bits. These codes can have the function of barcodes or QR codes, as shown in our proof-of-principle applications. First, modelling a QR code as a link to our university's website, three solutions were prepared, each representing 22 bits. Proceeding further, the bit compounds were incorporated into a polymer matrix that is suitable for 3D printing, and a toy ship was created with a hidden barcode. In addition, decoding software was developed to process the DART-MS spectra. The nicotinic acid components representing the bits dominated the DART-MS spectra and error-free decoding was achieved.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Scientific Reports. - 13 : 1 (2023), p. 1-7. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Kordován Marcell Árpád (1994-) (okleveles vegyészmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
TKP2021-NKTA-34
Egyéb
FK-132385
Egyéb
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM115718
Első szerző:Pardi-Tóth Veronika Csilla
Cím:Anyagba integrált adatok dekódolása DART-MS ionforrással = Decoding material-integrated data with DART-MS ion source / Pardi-Tóth Veronika Csilla, Nagy Tibor, Kordován Marcell, Róth Gergő, Nagy Lajos, Kuki Ákos, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A molekuláris adattárolás a hagyományos információtároló rendszerekkel azonos szerepet is képes lehet betölteni akár már napjainkban is. A tárolni kívánt információ bináris kódra történő átalakítása által a 0 illetve 1 értékek a kismolekulák hiányát vagy jelenlétét jelezik. Kutatómunkánk során olyan molekulacsoportot szintetizáltunk, amely illékonysága és termikus stabilitása révén alkalmas a kódolást követően DART-MS ionforrással történő visszaolvasásra. Habár a komponensek hasonló szerkezetűek voltak, a tömegcsúcsok intenzitásában mégis jelentős különbségek adódtak az eltérő ionizációs hatásfokok miatt. A tárolt kód hibás visszaolvasásának elkerülése érdekében a koncentrációkat úgy állítottuk be, hogy minden vegyületre hasonló intenzitást kapjunk. Az intenzitásarányok beállítását követően többféle platformon is megvalósítottuk az információ tárolását és hibamentes visszaolvasását.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p 58. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Kordován Marcell Árpád (1994-) (okleveles vegyészmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
TKP2021-NKTA-34
Egyéb
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1