CCL

Összesen 20 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM115706
Első szerző:Benedek Máté
Cím:Kopolimerek elemzése gél permeációs kromatográfiával = Kopolimerek elemzése gél permeációs kromatográfiával Analysis of copolymers by gel permeation chromatography / Benedek Máté, Kuki Ákos, Róth Gergő, Nagy Tibor, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A gél permeációs kromatográfia egy általánosan használt eljárás polimerek és kopolimerek molekulatömegének analíziséhez, azonban olyan fontos információkat, mint például kopolimerek összetétele, nem tud szolgáltatni. Azonban létrehoztunk egy gél permeációs kromatográfián és neurális hálók alkalmazásán alapuló módszert a kopolimerek részletes karakterizálásra. Ennek alapját különböző polaritású eluensekkel végzett GPC-mérések jelentették. Mesterséges neurális hálókat fejlesztettünk ki a párhuzamos GPC-s mérések során kapott adatok feldolgozására, valamint a kopolimerek molekulatömegének és kémiai összetételének meghatározására. A neurális hálók célértékeit MALDITOF tömegspektrometriával és NMR spektroszkópiával kaptuk. Munkánk legfőbb előnye, hogy a GPC, MALDI-TOF MS és 1H NMR által kapott adatainkat tartalmazó adatbázis bármikor elérhető és bővíthető további kísérleti eredményekkel, valamint a neurális hálók tömegtartománya és pontossága is tovább javítható. Az összes mért adat és Excel-dokumentum nyilvánossá tehető, ami lehetővé teszi a kifejlesztett neurális hálók közvetlen gyakorlati alkalmazását, például egy három GPC módszerrel lemért poloxamer további injektálások és egyéb mérések nélkül karakterizálható.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 45. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-21-2-II-DE-227
Egyéb
TKP2020-NKA-04
Egyéb
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM115711
Első szerző:Kaldybek, Kyzy Zuura
Cím:Blokk kopolimerek előállítása és karakterizálása = Synthesis and characterization of block copolymer / Kaldybek Kyzy Zuura, Nagy Tibor, Róth Gergő, Kuki Ákos, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A hőmérsékletváltozásra reagáló blokk kopolimerek jelentősége az utóbbi időszakban folyamatosan nőtt. Ezen kutatások célja olyan makromolekulák előállítása melyek intelligens anyagokként alkalmazhatók. Munkánk során különböző molekulatömegű és összetételű PNAM-b-PNIPA blokk kopolimereket állítottunk elő. Ezeket a kopolimereket MALDI-TOF MS és gél permeációs kromatográfiával (GPC) vizsgáltuk. Kopolimerek GPC-vel történő karakterizálása komoly kihívást jelent, mivel nem állnak rendelkezésre referencia anyagok. Továbbá a kopolimerek hidrodinamikai sugarát befolyásolja az alkalmazott eluens polaritása valamint a kopolimer szerkezete. A pontos elemzéshez szükséges lenne az oldószer polaritás-molekulatömeg-összetétel-és hidrodinamikai térfogat kapcsolatának pontos ismerete, melynek meghatározása nehézkes. A probléma feloldásához két különböző polaritású eluenst alkalmaztunk a GPC méréshez. Az eredmények felhasználásával regressziós modellt fejlesztettünk a GPC-vel és MALDI-TOF-MS-sel kapott eredmények közötti összefüggések feltérképezéséhez.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 48. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM115712
Első szerző:Kordován Marcell Árpád (okleveles vegyészmérnök)
Cím:Fém-levegő akkumulátorok formatervezése és 3D nyomtatása = Design and 3D printing of metal-air secondary batteries / Kordován Marcell Árpád, Nagy Tibor, Nagy Lajos, Kuki Ákos, Üneri Haymana Serra, Róth Gergő, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A jelen korunk egyre sürgetőbb problémája a megújuló energia megfelelő tárolása. Erre az egyik megoldás az akkumulátorok alkalmazása. Széleskörű kutatások vannak az újtípusú elektródfolyamatok feltérképezésére, illetve azok kapacitásbeli maximalizálására. Munkánk során, célunk volt a már általunk vizsgált akkumulátorok méretnövelése és olyan prototípusok megalkotása, amelyek alkalmasak lehetnek valamely hétköznapi felhasználásra. A munka egyik felében egy Zn-levegő elektródfolyamatot tartalmazó cella kapacitásbővítését végeztük el. A kísérleti cellánk térfogatát csökkentettük és a kapacitását növeltük. Emellett a Zn-levegő cellákra jellemző dendritképződés mértékét is csökkentettük és a képződő dendritek srtuktúráját is kedvezően sikerült változtatni. Ezzel párhuzamosan megterveztünk egy Li-levegő akkumulátorházat is, amely alkalmas az elektródfolyamatok vizsgálatára. A cellák készítéséhez Autodesk Fusion 360 3D tervező szoftvert használtunk és az elkészült modelleket egy Prusa MK3S+ 3D nyomtató segítségével alkottunk meg.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 49. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
FK-132385
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM113577
Első szerző:Kuki Ákos (villamosmérnök)
Cím:Új irányok a környezetbarát fém-levegő akkumulátorok fejlesztésében = Development of novel environmentally friendly metal-air batteries / Kuki Ákos, Nagy Tibor, Nagy Lajos, Deák György, Kordován Marcell Árpád, Róth Gergő, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2022
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:Napjaink egyik legnagyobb tudományos, technikai, társadalmi kihívása az áttérés a "zöld", megújuló energiaforrásokra. Ennek szerves része a hatékony, környezetbarát, biztonságos és olcsó energiatárolásra alkalmas akkumulátorok fejlesztése. A legelterjedtebb, általánosan használt Li-ion akkumulátorok számos korláttal rendelkeznek. Ezért intenzív kutatások, fejlesztések folynak a fém-levegő akkumulátorok terén, elsősorban a nagyobb energiasűrűségük miatt. Ezek között is kitüntetett jelentőségű a Lilevegő akkumulátor. Kutatásaink a még meglévő nehézségek kiküszöbölésére irányultak: (i) Különböző fém fólia (Li, Zn, bronz) anódokat alkalmaztunk a stabil működés elősegítésére. (ii) Új, nehézfémmentes aktív szén alapú katódot fejlesztettünk. (iii) Telekelikus dikarboxil PEG adalékokat szintetizáltunk és alkalmaztunk a dendrites és bolyhos lerakódások megakadályozására. A különböző cellákat ciklikus voltammetriás mérésekkel és ciklikus töltés/kisütés eljárással teszteltük. Megállapítottuk, hogy a fejlesztések segítenek a fém-levegő akkumulátorok esetén a még meglévő nehézségek kiküszöbölésében.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
fém-levegő akkumulátor
aktívszén katód
PEG
cellulóz
fém fólia anód
Megjelenés:XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 28th International Conference on Chemistry / szerk. Majdik Kornélia. - p. 30. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Deák György (1954-) (polimer kémikus) Kordován Marcell Árpád (1994-) (okleveles vegyészmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM107276
035-os BibID:(Wos)000758813500001 (Scopus)85122516481
Első szerző:Kuki Ákos (villamosmérnök)
Cím:A Short-Cut Data Mining Method for the Mass Spectrometric Characterization of Block Copolymers / Ákos Kuki, Gergő Róth, Anna Nagy, Miklós Zsuga, Sándor Kéki, Tibor Nagy
Dátum:2021
ISSN:2227-9717
Megjegyzések:A new data mining approach as a short cut method is given for the determination of the copolymer composition from mass spectra. Our method simplifies the copolymer mass spectra by reduction of the number of mass peaks. The proposed procedure, namely the selection of the mass peaks, which is based on the most abundant peak of the mass spectrum, can be performed manually or more efficiently using our recently invented Mass-remainder analysis (MARA). The considerable reduction of the MS spectra also simplifies the calculation of the copolymer quantities for instance the number- and weight-average molecular weights (Mn and Mw, respectively), polydispersity index (? = Mw/Mn), average molar fraction (cA) and weight fraction (wA) of the comonomer A and so on. These copolymer properties are in line with those calculated by a reference method taking into account all the mass peaks of the copolymer distribution. We also suggest a highly efficient method and template for the determination of the composition drift by processing the reduced mass spectra.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Processes. - 10 : 1 (2021), p. 42-50. -
További szerzők:Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Nagy Anna Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus) Nagy Tibor (1988-) (vegyész)
Pályázati támogatás:FK-132385
OTKA
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-21-05-DE-476
Egyéb
TKP2020-NKA-04
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM115354
035-os BibID:(WoS)001016649500001 (Scopus)85164433207
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:Enhanced Copolymer Characterization for Polyethers Using Gel Permeation Chromatography Combined with Artificial Neural Networks / Tibor Nagy, Gergő Róth, Máté Benedek, Ákos Kuki, István Timári, Miklós Zsuga, Sándor Kéki
Dátum:2023
ISSN:1520-6882
Megjegyzések:Gel permeation chromatography (GPC) is a generally applied method for the mass analysis of various polymers and copolymers, but it inherently fails to provide additional important information such as the composition of copolymers. However, we will show that GPC measurements using different solvents can yield not just the correct molecular weight but the composition of the copolymer. Accordingly, artificial neural networks (ANNs) have been developed to process the data of GPC measurements and determine the molecular weight and the chemical composition of the copolymers. The target values of the ANNs were obtained by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Our GPC-ANN method is demonstrated by the analysis of various poloxamers, i.e., poly(ethylene oxide) (PEO)-poly(propylene oxide) (PPO) block copolymers. Two ANNs were constructed. The first one (ANN_1) works in a wider mass range (from 900 to 12,500 dalton), while the second one (ANN_2) produces more output values. ANN_2 can thus predict seven characteristic copolymer parameters, namely, two average molecular weights, the average weight fraction of the EO unit, and four average numbers of the repeat units. The correlation between the experimentally obtained outputs and the predicted ones is high (r > 0.98). The accuracy of the ANNs is very convincing, and both ANNs predict the number-average molecular weight (M-n) with an accuracy below 5%. Furthermore, this work is the first step for creating an open database and applications extending the use of the GPC-ANN method for the analysis of copolymers.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Analytical Chemistry. - 95 : 28 (2023), p. 10504-10511. -
További szerzők:Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Benedek Máté Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Timári István (1989-) (vegyész) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:UNKP-22-05-DE-426
Egyéb
UNKP-22-5-DE-424
Egyéb
UNKP-21-2-II-DE-227
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM115716
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:Tömegspektrometriával a kopolimerek nyomában = Chasing copolymers by mass spectrometry / Nagy Tibor, Kuki Ákos, Róth Gergő, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A kopolimerek széleskörű alkalmazásai összetételük és szerkezetük végtelen kombinációjából származnak. A kopolimerek polidiszperz rendszerek, melyeket számos kopolimer lánc alkot. Ez az összetettség számottevően megnehezíti azok elemzését és karakterizálását. A tömegspektrometriával (MS) gázfázisú ionokat detektálhatunk azok tömeg/töltés arányuk alapján, így egyedi lehetőséget biztosít olyan összetett rendszerek elemzésére, mint a kopolimerek. Az utóbbi évtizedekben a tömegspektrometriás készülékek nagy mértékben fejlődtek, amely nagy pontosságban és felbontó képességben nyilvánul meg. Azonban még e legújabb készülékek sem teszik lehetővé, hogy egy tömegspektrumról egyszerűen leolvassuk a kopolimer jellemzőket. Az utóbbi években kutatócsoportunk olyan módszereket dolgozott ki, melyek lehetőséget nyújtanak a tömegspektrumok "fordítására", hogy értékes összetételi információkat nyerjünk. Az előadás összefoglalja és értékeli a munka során feltárt kihívásokat és eredményeket.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 4. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:FK- 132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM115532
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:4-akrioil-morfolin és N-izopropil-akrilamid blokk kopolimerenek előállítása és karakterizálása / Nagy Tibor, Kuki Ákos, Róth Gergő, Kaldybek Kyzy Zuura, Zatalini Balquis Alifya, Nyul Dávid, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2022
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:Az akrilamid származékokból előállított kopolimerek kiemelkedő szerepet játszanak az intelligens funkcionális anyagok fejlesztésében. Ahhoz, hogy megértsük ezek viselkedését elengedhetetlen a szerkezet-tulajdonság közötti összefüggések feltérképezése, még a kontrollált polimerizációs eljárásoka alkalmazása során is. A legtöbb módszer azonban csak átlagos információkat szolgáltat. A tömegspektrometriás módszerek lehetővé teszik a kopolimer komponensek külön-külön történő detektálását, de a megjelenő többezer csúcs komoly kihívást jelent az analízis során. Reverzibilis addíciós/fragmentációs láncátadásos polimerizációs eljárással előállítottunk különböző molekulatömegű és összetételű poli(N-akrioilmorfolin)-blokk-poli((N-izopropilakrilamid) kopolimereket. MALDI-TOF MS módszerrel felvettük ezeknek a kopolimereknek a tömegspektrumait, melyek értékelésére a Tömegmaradék Analízist (MARA) alkalmaztuk. Meghatároztuk a spektrumon található lehetséges átfedéseket a csúcsok között és sikeresen alkalmaztuk a MARA módszert a spektrumok vizualizálására. A kopolimer jellemzőket saját program segítségével számítottuk ki. A kapott eredmények validálásához további 1D 1H NMR méréseket végeztünk, a két módszerrel kapott eredmények között kiváló egyezést kaptunk.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 28th International Conference on Chemistry / szerk. Majdik Kornélia. - p. 35. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Kaldybek, Kyzy Zuura Zatalini, Alifya Balqis Nyul Dávid (1993-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:NKFI FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM115530
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:Polidiszperzitás arány alkalmazása kopolimerek elemzésére / Nagy Tibor, Róth Gergő, Kuki Ákos, Hashimov Mahir, Timári István, Vonza Zsófia, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2021
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A kopolimerek összetételének vizsgálata komoly kihívást jelent, mivel gyakran egy-egy ilyen rendszert többszáz különböző polimer lánc alkot. A legtöbb elemző módszerrel csak az átlagos jellemzőkről kapunk információt, melyek segítségével a tulajdonságok csak nehezen értelmezhetők. Munkánk során kidolgoztunk egy robosztus eljárást kopolimerek elemzésére. A részletes elemzések alapján megállapítottuk, hogy hasonló összetételű minták esetében is drasztikus különbség található a micellaképző tulajdonságokban. A részletes elemzés lehetővé tette, hogy eddig nem alkalmazott polimer jellemzőket, mint a monomerek eloszlása, is meghatározhassunk. Ezen eloszlások alapján értelmeztük az úgynevezett "composition drift" görbék lefutását.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXVII. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 27th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 47. -
További szerzők:Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Hashimov, Mahir (1991-) (chemist) Timári István (1989-) (vegyész) Vonza Zsófia Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:NKFI FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-21-05-DE-476
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM107299
035-os BibID:(cikkazonosító)107834 (Scopus)85139848167 (WOS)000875623500002
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:Characterization of polyacrylamide diblock copolymers by mass spectrometry combined with Mass-remainder analysis (MARA) / Tibor Nagy, Akos Kuki, Gergo Roth, Zuura Kaldybek Kyzy, Alifya Balqis Zatalini, David Nyul, Miklos Zsuga, Sandor Keki
Dátum:2023
ISSN:0142-9418 1873-2348
Megjegyzések:Polyacrylamide block copolymers has been extensively used in many fields of science and technology due to their water solubility, biocompatibility and smart and tunable properties. In this study, we used the Mass-remainder analysis (MARA) and the Multi-step Mass-remainder analysis (M-MARA) for the processing of complex MALDI-TOF mass spectra of a series of poly(N-acryloylmorpholine)-block-poly(N-isopropylacrylamide) diblock copolymers. It was found that selection of the MARA base mass unit affects the shape of the Mass remainder versus m/z plots enabling to draw conclusions about the length and diversity of the blocks. Even better and more informative visualization can be achieved by creating 2-step M-MARA plots. The comprehensive characterization of the poly(N-acryloylmorpholine)-block-poly(N-isopropylacrylamide) copolymers with various block length were performed, and the results were confirmed by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Polyacrylamides
Copolymers
MALDI-TOF MS
Mass-remainder analysis (MARA)
Megjelenés:Polymer Testing. - 117 (2023), p. 1-7. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Kyzy, Zuura Kaldybek Zatalini, Alifya Balqis Nyul Dávid (1993-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
TKP2020-NKA-04
Egyéb
FK-132385
OTKA
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM098735
035-os BibID:(cikkazonosító)864 (Scopus)85099577001 (Wos)000611325700001
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:Mass Spectral Filtering by Mass-Remainder Analysis (MARA) at High Resolution and Its Application to Metabolite Profiling of Flavonoids / Nagy Tibor, Róth Gergő, Kuki Ákos, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2021
ISSN:1661-6596 1422-0067
Megjegyzések:Flavonoids represent an important class of secondary metabolites because of their potential health benefits and functions in plants. We propose a novel method for the comprehensive flavonoid filtering and screening based on direct infusion mass spectrometry (DIMS) analysis. The recently invented data mining procedure, the multi-step mass-remainder analysis (M-MARA) technique is applied for the effective mass spectral filtering of the peak rich spectra of natural herb extracts. In addition, our flavonoid-filtering algorithm facilitates the determination of the elemental composition. M-MARA flavonoid-filtering uses simple mathematical and logical operations and thus, it can easily be implemented in a regular spreadsheet software. A huge benefit of our method is the high speed and the low demand for computing power and memory that enables the real time application even for tandem mass spectrometric analysis. Our novel method was applied for the electrospray ionization (ESI) DIMS spectra of various herb extract, and the filtered mass spectral data were subjected to chemometrics analysis using principal component analysis (PCA).
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
metabolomics
flavonoid
direct infusion mass spectrometry
mass spectral filtering
mass-remainder analysis
principal component analysis
Megjelenés:International Journal Of Molecular Sciences. - 22 : 2 (2021), p. 1-12. -
További szerzők:Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM116033
035-os BibID:(cikkazonosító)16576 (WoS)001099945000049 (Scopus)85173742108
Első szerző:Pardi-Tóth Veronika Csilla
Cím:Molecular data storage using direct analysis in real time (DART) ionization mass spectrometry for decoding / Veronika Pardi-Tóth, Ákos Kuki, Marcell Árpád Kordován, Gergő Róth, Lajos Nagy, Miklós Zsuga, Tibor Nagy, Sándor Kéki
Dátum:2023
ISSN:2045-2322
Megjegyzések:Molecular data storage is becoming a viable alternative to traditional information storage systems. Here, we propose a method where the presence or absence of a given molecule in a mixture of compounds represents a bit of information. As a novel approach, direct analysis in real time (DART) ionization mass spectrometry is used to recover and decode the information stored at the molecular level. Nicotinic acid derivatives were synthesized and used as the 'bit compounds'. Their volatility and ease of ionization make these molecules especially suitable for DART-MS detection. The application of DART-MS as a method with an ambient ionization technique, enables the re-reading of digital chemical codes embedded in the material of ordinary objects. Our method is designed to store and read back short pieces of digital information, up to several hundred bits. These codes can have the function of barcodes or QR codes, as shown in our proof-of-principle applications. First, modelling a QR code as a link to our university's website, three solutions were prepared, each representing 22 bits. Proceeding further, the bit compounds were incorporated into a polymer matrix that is suitable for 3D printing, and a toy ship was created with a hidden barcode. In addition, decoding software was developed to process the DART-MS spectra. The nicotinic acid components representing the bits dominated the DART-MS spectra and error-free decoding was achieved.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Scientific Reports. - 13 : 1 (2023), p. 1-7. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Kordován Marcell Árpád (1994-) (okleveles vegyészmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Nagy Lajos (1979-) (vegyész) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
TKP2021-NKTA-34
Egyéb
FK-132385
Egyéb
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2