CCL

Összesen 4 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM115706
Első szerző:Benedek Máté
Cím:Kopolimerek elemzése gél permeációs kromatográfiával = Kopolimerek elemzése gél permeációs kromatográfiával Analysis of copolymers by gel permeation chromatography / Benedek Máté, Kuki Ákos, Róth Gergő, Nagy Tibor, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A gél permeációs kromatográfia egy általánosan használt eljárás polimerek és kopolimerek molekulatömegének analíziséhez, azonban olyan fontos információkat, mint például kopolimerek összetétele, nem tud szolgáltatni. Azonban létrehoztunk egy gél permeációs kromatográfián és neurális hálók alkalmazásán alapuló módszert a kopolimerek részletes karakterizálásra. Ennek alapját különböző polaritású eluensekkel végzett GPC-mérések jelentették. Mesterséges neurális hálókat fejlesztettünk ki a párhuzamos GPC-s mérések során kapott adatok feldolgozására, valamint a kopolimerek molekulatömegének és kémiai összetételének meghatározására. A neurális hálók célértékeit MALDITOF tömegspektrometriával és NMR spektroszkópiával kaptuk. Munkánk legfőbb előnye, hogy a GPC, MALDI-TOF MS és 1H NMR által kapott adatainkat tartalmazó adatbázis bármikor elérhető és bővíthető további kísérleti eredményekkel, valamint a neurális hálók tömegtartománya és pontossága is tovább javítható. Az összes mért adat és Excel-dokumentum nyilvánossá tehető, ami lehetővé teszi a kifejlesztett neurális hálók közvetlen gyakorlati alkalmazását, például egy három GPC módszerrel lemért poloxamer további injektálások és egyéb mérések nélkül karakterizálható.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 45. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-21-2-II-DE-227
Egyéb
TKP2020-NKA-04
Egyéb
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM115354
035-os BibID:(WoS)001016649500001 (Scopus)85164433207
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:Enhanced Copolymer Characterization for Polyethers Using Gel Permeation Chromatography Combined with Artificial Neural Networks / Tibor Nagy, Gergő Róth, Máté Benedek, Ákos Kuki, István Timári, Miklós Zsuga, Sándor Kéki
Dátum:2023
ISSN:1520-6882
Megjegyzések:Gel permeation chromatography (GPC) is a generally applied method for the mass analysis of various polymers and copolymers, but it inherently fails to provide additional important information such as the composition of copolymers. However, we will show that GPC measurements using different solvents can yield not just the correct molecular weight but the composition of the copolymer. Accordingly, artificial neural networks (ANNs) have been developed to process the data of GPC measurements and determine the molecular weight and the chemical composition of the copolymers. The target values of the ANNs were obtained by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Our GPC-ANN method is demonstrated by the analysis of various poloxamers, i.e., poly(ethylene oxide) (PEO)-poly(propylene oxide) (PPO) block copolymers. Two ANNs were constructed. The first one (ANN_1) works in a wider mass range (from 900 to 12,500 dalton), while the second one (ANN_2) produces more output values. ANN_2 can thus predict seven characteristic copolymer parameters, namely, two average molecular weights, the average weight fraction of the EO unit, and four average numbers of the repeat units. The correlation between the experimentally obtained outputs and the predicted ones is high (r > 0.98). The accuracy of the ANNs is very convincing, and both ANNs predict the number-average molecular weight (M-n) with an accuracy below 5%. Furthermore, this work is the first step for creating an open database and applications extending the use of the GPC-ANN method for the analysis of copolymers.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Analytical Chemistry. - 95 : 28 (2023), p. 10504-10511. -
További szerzők:Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Benedek Máté Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Timári István (1989-) (vegyész) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:UNKP-22-05-DE-426
Egyéb
UNKP-22-5-DE-424
Egyéb
UNKP-21-2-II-DE-227
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM115719
Első szerző:Róth Gergő (vegyészmérnök)
Cím:Kopolimer MALDI-TOF-MS spektrumok elemzése = Analysis of copolymer MALDI-TOF-MS spectra / Róth Gergő, Nagy Tibor, Kuki Ákos, Pardi-Tóth Veronika Csilla, Nyul Dávid, Kaldybe Kyzy Zuura, Palacios Isaac Alexander Iglesias, Benedek Máté, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A kopolimerek mint intelligens anyagok felhasználása napjainkban egyre elterjedtebbek. Ennek okán a kopolimerek szerkezetének analízise és a hozzá kapcsolódó analitikai módszerek és feldolgozási algoritmusok fejlesztése elengedhetetlen a precíziós problémamegoldás során. Emiatt kutatócsoportunk egy teljesen új tömegspektrum eljárást fejlesztett mely képes lineáris módban mért MALDI-TOF-MS spektrumokból a kopolimer komponenseit azonosítani és a különböző polimer jellemzőket, mint számátlag molekulatömeg (Mn), monomerek darabszáma a láncokban és ezek egymáshoz viszonyított aránya és eloszlása, vagy polidiszperzitás arány (PDR), kiszámítani. Az új módszeren robosztussági vizsgálatot is végeztünk, ahol mérési zajt, illetve kalibrációs eltérést szimuláltunk a rendszeren, melyben megmutatkozott, hogy a redundáns adathalmazból adódóan az eljárás képes kiszűrni az eltéréseket és hibákat. Továbbá eredményeinket 1H NMR módszerrel validáltuk. A módszer felső értékelési határa 20 000 Da, mely drasztikusan növeli a MALDI-TOF MS módszer mérési tartományát.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 59. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Pardi-Tóth Veronika Csilla Nyul Dávid (1993-) (vegyészmérnök) Kaldybek, Kyzy Zuura Palacios Isaac Alexander Iglesias Benedek Máté Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM115535
Első szerző:Róth Gergő (vegyészmérnök)
Cím:Neurális hálóval támogatott gélpermeációs kromatográfiás kopolimer analízis / Róth Gergő, Nagy Tibor, Benedek Máté, Kuki Ákos, Timári István, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2022
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A kopolimer analízis gélpermeációs kromatográfiával (GPC) egy igen nehéz problémakört foglal magába, mivel a kopolimerek vizsgálatára korlátozottan alkalmazható, azok hidrodinamikai átmérője az összetétel és a méret függvénye. A kopolimerek oldatban felvett alakját meghatározza a kopolimer és az oldószer/oldószer elegy polaritása. Ezért különböző oldószerekben (DMF, ACN-H2O (60:40), THF-DMSO-piperidin (94:5:1)) vettük fel poloxamerek GPC kromatogramját. Meghatároztuk a GPC-vel kinyerhető jellemző paramétereket (Mn, Mw, Mp). Párhuzamosan elvégeztük a kopolimerek részletes elemzését MALDI_TOF MS módszerrel, melyet , saját szoftveres analízist alkalmaztunk. Továbbá NMR mérésekkel validáltuk a kapott adatokat. Az eredmények értékeléséhez neurális hálót alkalmaztunk. Bizonyítottuk, hogy a kidolgozott módszer alkalmas a kopolimerek részletes elemzésére a három különböző oldószerben felvett GPC kromatogrammok alapján. Továbbá meghatároztuk, hogy akár a diblokk kopolimer szennyezők jelenléte is azonosítható PEO-PPO triblokk kopolimer rendszerekben.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 28th International Conference on Chemistry / szerk. Majdik Kornélia. - p. 40. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Benedek Máté Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Timári István (1989-) (vegyész) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:NKFI FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00372/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
ÚNKP-22-5-DE-424
Egyéb
ÚNKP-21-2-II-DE-227
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1