CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM115711
Első szerző:Kaldybek, Kyzy Zuura
Cím:Blokk kopolimerek előállítása és karakterizálása = Synthesis and characterization of block copolymer / Kaldybek Kyzy Zuura, Nagy Tibor, Róth Gergő, Kuki Ákos, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A hőmérsékletváltozásra reagáló blokk kopolimerek jelentősége az utóbbi időszakban folyamatosan nőtt. Ezen kutatások célja olyan makromolekulák előállítása melyek intelligens anyagokként alkalmazhatók. Munkánk során különböző molekulatömegű és összetételű PNAM-b-PNIPA blokk kopolimereket állítottunk elő. Ezeket a kopolimereket MALDI-TOF MS és gél permeációs kromatográfiával (GPC) vizsgáltuk. Kopolimerek GPC-vel történő karakterizálása komoly kihívást jelent, mivel nem állnak rendelkezésre referencia anyagok. Továbbá a kopolimerek hidrodinamikai sugarát befolyásolja az alkalmazott eluens polaritása valamint a kopolimer szerkezete. A pontos elemzéshez szükséges lenne az oldószer polaritás-molekulatömeg-összetétel-és hidrodinamikai térfogat kapcsolatának pontos ismerete, melynek meghatározása nehézkes. A probléma feloldásához két különböző polaritású eluenst alkalmaztunk a GPC méréshez. Az eredmények felhasználásával regressziós modellt fejlesztettünk a GPC-vel és MALDI-TOF-MS-sel kapott eredmények közötti összefüggések feltérképezéséhez.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 48. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM115532
Első szerző:Nagy Tibor (vegyész)
Cím:4-akrioil-morfolin és N-izopropil-akrilamid blokk kopolimerenek előállítása és karakterizálása / Nagy Tibor, Kuki Ákos, Róth Gergő, Kaldybek Kyzy Zuura, Zatalini Balquis Alifya, Nyul Dávid, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2022
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:Az akrilamid származékokból előállított kopolimerek kiemelkedő szerepet játszanak az intelligens funkcionális anyagok fejlesztésében. Ahhoz, hogy megértsük ezek viselkedését elengedhetetlen a szerkezet-tulajdonság közötti összefüggések feltérképezése, még a kontrollált polimerizációs eljárásoka alkalmazása során is. A legtöbb módszer azonban csak átlagos információkat szolgáltat. A tömegspektrometriás módszerek lehetővé teszik a kopolimer komponensek külön-külön történő detektálását, de a megjelenő többezer csúcs komoly kihívást jelent az analízis során. Reverzibilis addíciós/fragmentációs láncátadásos polimerizációs eljárással előállítottunk különböző molekulatömegű és összetételű poli(N-akrioilmorfolin)-blokk-poli((N-izopropilakrilamid) kopolimereket. MALDI-TOF MS módszerrel felvettük ezeknek a kopolimereknek a tömegspektrumait, melyek értékelésére a Tömegmaradék Analízist (MARA) alkalmaztuk. Meghatároztuk a spektrumon található lehetséges átfedéseket a csúcsok között és sikeresen alkalmaztuk a MARA módszert a spektrumok vizualizálására. A kopolimer jellemzőket saját program segítségével számítottuk ki. A kapott eredmények validálásához további 1D 1H NMR méréseket végeztünk, a két módszerrel kapott eredmények között kiváló egyezést kaptunk.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 28th International Conference on Chemistry / szerk. Majdik Kornélia. - p. 35. -
További szerzők:Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Róth Gergő (1994-) (vegyészmérnök) Kaldybek, Kyzy Zuura Zatalini, Alifya Balqis Nyul Dávid (1993-) (vegyészmérnök) Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:NKFI FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM115719
Első szerző:Róth Gergő (vegyészmérnök)
Cím:Kopolimer MALDI-TOF-MS spektrumok elemzése = Analysis of copolymer MALDI-TOF-MS spectra / Róth Gergő, Nagy Tibor, Kuki Ákos, Pardi-Tóth Veronika Csilla, Nyul Dávid, Kaldybe Kyzy Zuura, Palacios Isaac Alexander Iglesias, Benedek Máté, Zsuga Miklós, Kéki Sándor
Dátum:2023
ISSN:2734-7109
Megjegyzések:A kopolimerek mint intelligens anyagok felhasználása napjainkban egyre elterjedtebbek. Ennek okán a kopolimerek szerkezetének analízise és a hozzá kapcsolódó analitikai módszerek és feldolgozási algoritmusok fejlesztése elengedhetetlen a precíziós problémamegoldás során. Emiatt kutatócsoportunk egy teljesen új tömegspektrum eljárást fejlesztett mely képes lineáris módban mért MALDI-TOF-MS spektrumokból a kopolimer komponenseit azonosítani és a különböző polimer jellemzőket, mint számátlag molekulatömeg (Mn), monomerek darabszáma a láncokban és ezek egymáshoz viszonyított aránya és eloszlása, vagy polidiszperzitás arány (PDR), kiszámítani. Az új módszeren robosztussági vizsgálatot is végeztünk, ahol mérési zajt, illetve kalibrációs eltérést szimuláltunk a rendszeren, melyben megmutatkozott, hogy a redundáns adathalmazból adódóan az eljárás képes kiszűrni az eltéréseket és hibákat. Továbbá eredményeinket 1H NMR módszerrel validáltuk. A módszer felső értékelési határa 20 000 Da, mely drasztikusan növeli a MALDI-TOF MS módszer mérési tartományát.
Tárgyszavak:Természettudományok Kémiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXIX. Nemzetközi Vegyészkonferencia = 29th International Conference on Chemistry / ed. Majdik Kornélia. - p. 59. -
További szerzők:Nagy Tibor (1988-) (vegyész) Kuki Ákos (1966-) (villamosmérnök) Pardi-Tóth Veronika Csilla Nyul Dávid (1993-) (vegyészmérnök) Kaldybek, Kyzy Zuura Palacios Isaac Alexander Iglesias Benedek Máté Zsuga Miklós (1944-) (polimer kémikus) Kéki Sándor (1964-) (polimer kémikus)
Pályázati támogatás:FK-132385
Egyéb
GINOP-2.3.3-15-2016-00021
GINOP
BO/00212/20/7
Egyéb
ÚNKP-22-05-DE-426
Egyéb
RRF-2.3.1-21-2022-00009
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1