CCL

Összesen 20 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM071458
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Effects of land use changes on soil properties based on reambulated soil profiles / Dániel Balla, Tamás Mester, László Márta, Dávid Molnár, Norbert Barkóczi, Marianna Zichar, Ágnes Botos, Tibor József Novák
Dátum:2017
ISSN:2065-748X 2068-2964
Megjegyzések:In our study, by investigating reambulated soil profiles from the Nagy-Sárrét region in Hungary we attempt to determine the extent of changes which have occurred due to effects which impacted the landscape in terms of the soil chemistry properties of soil profiles exposed during the Kreybig- soil survey more than 70 years ago. Based on the results, in the areas used as grassland we observed a decrease in pH and an increase in the humus content of the topsoil. The increased CaCO3 following the chemical improvement of the soil which used to be used as cropland is still characteristic of the area. During the past decades, the investigated soils have been affected by significant changes with regards to water management which have also modified the investigated parameters. We have classified the reambulated soil profiles among the Solonetz, Vertisol and Gleysol reference groups, based on the World Reference Base of Soil Resources (WRB) diagnostic system.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
archive soil data
land use changes
Kreybig
Solonetz
Vertisol
Gleysol
WRB
Megjelenés:Acta Universitatis Sapientiae. Agriculture and Environment 9 : 1 (2017), p. 70-81. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Márta László (1993-) (geográfus) Molnár Dávid Barkóczi Norbert (1990-) (geográfus) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM070495
035-os BibID:(WoS)000428151900002 (Scopus)85047210247
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Possibilities of spatial data visualization with web technologies for cognitive interpretation / Dániel Balla, Tamás Mester, Ágnes Botos, Tibor József Novák, Marianna Zichar, János Rásó, Anita Karika
Dátum:2017
Megjegyzések:There are many options for open accesspublishing of location-related information, thanks to thedevelopment of technology in the webGIS field. At the same time,geovizualization makes the interpretation of spatial data mucheasier. The aim of this study is to present the geovizualization of a Central-European forest reserve on the web, using open sourcedatabases (ASTER GDEM v2, CORINE CLC50) and the archivegenetic soil map. We used the open source QGIS software for the geoinformatics processing and publishing on the web. The resultsshowed us that we can represent not only the data in thegeoinformatics system on web, but also complex informationfrom the map elements, (for example: soil type, area, perimeter,categories of land cover, altitude), which help users not only toorientate, but also to understand the spatial information better.
ISBN:978-1-5386-1264-4
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
soil data
spatial data
webGIS
geovisualization
Megjelenés:8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2017 : Proceedings : September 11-14, 2017 Debrecen, Hungary. - p. 17-20. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Novák Tibor (1973-) (geográfus) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Rásó János (1970-) (okleveles biológus) Karika Anita (1986-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM069704
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Az ERTI Püspökladányi állomás talajainak taxonómiai helyzete WRB szerint / Balla Dániel, Rásó János, Botos Ágnes, Mester Tamás, Novák Tibor József
Dátum:2016
Megjegyzések:Az ERTI Püspökladányi állomásának telepítése 1950-es 60-as években kezdődött. Ennekkeretében közel félszáz talajszelvény tártak fel és írták le a magyar talajosztályozásirendszerben. Azonban ezeknek a szelvényeknek a modern diagnosztikai alapú WRB (WorldReference Base for Soil Resources) rendszer szerinti besorolásuk nem ismert.Tanulmányunkban három eltérő módszerrel végzett osztályozás eredményeit szeretnékösszevetni az ISRIC által publikált WRB szerinti adatokkal. Mivel a publikált szelvényleírások,archív talajadatok a WRB-től eltérő módszertan, és szempontok alapján kerültek felvételezésre,osztályozásukhoz az adatok előzetes harmonizációja szükséges. Ennek elvégzése után az archívtalajadatokat automatizált módon egy erre a célra fejlesztett bővítmény segítségével WRBszerinti referencia csoportokba soroltuk. Az újrafelvételezésből származó talajadatokat aDebreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék webes talajinformációs éstalajosztályozó rendszerébe integrálva a WRB 2014-es kiadása alapján újraosztályoztuk. 2016-ban egyes szelvényeket terepi és laboratóriumi adatok alapján, a WRB 2015-ös kiadása alapjánis besoroltunk.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:Talajtani Vándorgyűlés : Az előadások és a poszterek összefoglalója / kész. Sándor Zsolt, Szász Gizella. - p. 25
További szerzők:Rásó János (1970-) (okleveles biológus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Mester Tamás (1991-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM069298
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Kertként hasznosított területek kiterjedése és változásai Magyarországon felszínborítási adatok alapján / Balla Dániel, Mester Tamás, Botos Ágnes, Zichar Marianna, Szabó György, Novák Tibor József
Dátum:2017
Megjegyzések:A kerti talajok a hosszú időn át tartó, rendszeres és intenzív művelés következtében sajátos jellemzőkkel bírnak, amelyeket a helyi társadalom által létrehozott, sajátos talajtani értéknek tekintünk. Ez az érték a kertek átalakítása, más jellegű hasznosítása során veszendőbe megy. Emiatt a kertek területi lehatárolását, időbeli változásainak követését fontos kérdésnek tartjuk. A felszínborítási adatok lehetőséget nyújtanak a kertként hasznosított területek lehatárolására, így tanulmányunkban a CORINE CLC 50 adatbázis alapján a kertekhez sorolható felszínborítási kategóriák leválogatásával meghatároztuk azok középtájakra lebontott területi arányait. Ezek alapján az ország területének 7.6%-án találtunk olyan felszínborításokat, amelyek talaja kerti talajnak tekinthető. Több középtáj esetében ez az arány a 10%-ot is meghaladja. A CORINE LCC felszínborítási változási adatok alapján értékeltük a kerti talajok 1990-2012 között bekövetkezett területváltozásait. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy országos szinten az első (1990-2000) és az utolsó (2006-2012) vizsgált időszakban a területcsökkenés, míg a középső (2000-2006) időszakban területnövekedés volt jellemző.
ISBN:978-963-306-542-6
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
kerti talajok
Megjelenés:Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai / szerk. Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna. - p. 47-52. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Szabó György Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM069148
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Talajszelvények modellezése és WRB szerinti értékelése egy alföldi mintaterületen / Balla Dániel, Makai Krisztina, Karancsi Gergő, Mester Tamás, Botos Ágnes, Zichar Marianna, Novák Tibor József
Dátum:2017
ISBN:978-963-318-638-1
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
WRB
Solonetz
Megjelenés:Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII.: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás / szerk. Balázs Boglárka. - p. 21-28. -
További szerzők:Makai Krisztina (1988-) Karancsi Gergő (1988-) (geográfus) Mester Tamás (1991-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM110412
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Művelésből kivont tiszántúli halmok feltalaj változásának vizsgálata = Studying the changes of the topsoil of not cultivated mounds in the Tiszántúl region / Botos Ágnes, Novák Tibor József, Tóth Csaba Albert
Dátum:2019
Megjegyzések:A halmok hosszú távú megőrzése, védelme szempontjából fontos mérföldkőnek számított az Európai Unió tanácsának 2009-ben megszületett, a táji jellegzetességek védelmét célzó rendelkezése (73/2009/EK), melynek eredményeként 2012-től Magyarországon valamennyi, még táji értéket képviselő és szántóföldi művelés alatt álló halom felszínét, egy minisztériumi rendelet értelmében kivonták a művelésből (32/2010. FVM rendelet). A művelés megszünte tésével megfigyelhetők változások a halmok talajának tápanyag-összetételében, azonban a tápanyagtartalom különbségei elsősorban a halmok előtörténete alapján bizonyult eltérőnek. A korábban is gyeppel borított halmok talajában nagyobb humusztartalmat, kisebb nitrogén és foszfortartalmat mértünk, mint a halmok szántott környezetében, illetve művelésből nemrég kivont halmok felszínén. A művelés felhagyása óta eltelt évek során a szántóföldi környezet és a felhagyott halom felszínek talaja között lényeges különbség eddig egyedül a foszfortar talom csökkenésében mutatkozott meg. A művelésből kivont halmok talajának teljes regenerálódása azonban még egy nagyon hosszú folyamat eredménye lesz. The decree of the Council of the European Union (73/2009/EK) created in 2009 and aimed at the protection of landscape characteristics was an important milestone regarding the preservation of mounds in the long-term. As a result the surface of all mounds representing landscape values were taken out of cultivation with a ministry decree (FVM decree 32/2010). Although changes in the nutrient composition of the soil o f the mounds changed due to ceased cultivation but differences in this nutrient content were caused mostly by the history of the mounds. Higher humus content, smaller nitrogen and phosphorous contents were measured in the soils of mounds covered by grasslands before than in the ploughed surroundings of these mounds or in the soils on the surface of mounds taken out of cultivation only recently. Over the years since abandoning cultivation of the mounds significant differences between the soils o f the cultivated surroundings and the surface of the abandoned mounds appeared only in the decreasing phosphorous content. The complete regeneration of the soils of mounds taken out of cultivation, however, will be the result of a very long process.
ISBN:978 615 813 170 4
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok tanulmány, értekezés
könyvrészlet
Megjelenés:A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 45 éve / szerk. Tóth Albert, Tóth Csaba Albert. - p. 336-349. -
További szerzők:Novák Tibor (1973-) (geográfus) Tóth Csaba Albert (1971-) (geográfus)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.1-16-2016-00022
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM105656
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:A talajművelés felhagyásának hatásai a talaj és a növényzet egyes tulajdonságaira a Boda-halom példáján / Botos Ágnes, Tóth Csaba Albert, Novák Tibor József
Dátum:2019
ISSN:1785-2498
Megjegyzések:A 2013-ig művelt Boda-halom, legutóbb lucernásként hasznosított felszínének szántóföldi művelésből történt kivonása után, 2014-től négy éven át talajmintákat vettünk a felhagyást követő változások vizsgálata céljából. Mintáink a felhagyott halomtestből, a halom továbbra is lucernásként hasznosított előteréből és kontrollként a környező gyepből származtak. Mindhárom vizsgált élőhelyen 2018 nyarán fajlistát és cönológiai táblázatot készítettünk. A három élőhely összehasonlítása során a kalcium-karbonát és pH értékeiben nem mutatkozott jelentős különbség. Az átlagos humusztartalom a kontroll gyepben (8,3?0,6 g/100 g) szignifikánsan (p<0,01) nagyobb volt, mint akár a lucernásban (3,9?0,5 g/100 g), akár a felhagyott halomtesten (4,8?0,2 g/100 g). A halomtest és a lucernás talajának humusztartalma közötti különbség nem volt szignifikáns. Tápanyag ellátottság (N, P) alapján a halom felszíne (N: 25,0?3,6 mg/kg; P: 66,5?2,7 mg/kg) és a lucernás talaja (N: 35,3/3,1 mg/kg; P: 122,5?2,5 mg/kg) szignifikánsan (p<0,01) különbözött. A növényzet szociális magatartás típus szerinti összetételében mindhárom élőhelyen domináltak a zavarástűrő és a természetes gyom fajok. A halomfelszín és a kontroll gyep esetében emellett a természetes kompetítor és generalista fajok voltak megfigyelhetőek nagyobb arányban. A felhagyást követő ötödik évben készült felvételek alapján az összborítás tekintetében a halomtest regenerálódó növényzete (91?1%) közelebb állt a kontroll gyephez (93?4%), a lucernás ennek alatta maradt (60?10%). Fajgazdagság alapján a halom növényzete (23 faj) szintén a kontroll gyephez (25 faj) közelített, a lucernás (15 faj) ebben a tekintetben is lényegesen különbözött a regenerálódó halomtól.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
művelés felhagyása
talajregeneráció
kunhalom
másodlagos szukcesszió
gyep
lucernás
Megjelenés:Gyepgazdálkodási Közlemények. - 17 : 1 (2019), p. 3-10. -
További szerzők:Tóth Csaba Albert (1971-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-19-4-DE-129
Egyéb
BO/00448/17/10
Egyéb
EFOP-3.6.1-16- 2016-00022
EFOP
ÚNKP-18-3-IV-DE-103
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM099874
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Tiszántúli kunhalmok talajának változásai művelés felhagyását követően / Botos Ágnes, Tóth Csaba Albert, Novák Tibor József
Dátum:2019
ISSN:1589-4673
Megjegyzések:Nine mounds located within the National Park of Hortobágy were investigated after the abandonment of their cultivation, regarding their most important soil properties such as aggregate stability, nitrogen and phosphorus content, pH, organic carbon content and secondary carbonates. Due to the machinery cultivation most of them were plowed during the 20th century. After setting new legislative frames of their preservation, former cultivated mounds were abandoned and spontaneous regeneration processes of vegetation and soil could start on the ex lege protected mounds. According to 32/2010 FVM ministerial decree no further cultivation is allowed on the mounds, except for preparation of setting grasslands. However there are no uniform policies for their management and restoration. During spontaneous regeneration of grasslands weeds and invasive species can spread in lack of pasturing or mowing. After abandonment of cultivation the mounds were exposed to many different mismanagement problems. For example: dirt roads were settled crossing the mounds, they were used for deposition of fertilizers and manure. We found, that the topsoil layer of the mounds differs significantly according their management history: below grasslands higher organic content and lower concentration of N and P was measured. Over the 4 years investigation period starting after the abandonment (2012) only in order of the P concentration significant change (decreasing) could be detected. The regeneration concerning of other features requires longer period.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
kunhalmok
felhagyás
talajregeneráció
felszíni talajvizsgálat
védelem
Megjelenés:Tájökológiai Lapok. - 17 : 1 (2019), p. 23-31. -
További szerzők:Tóth Csaba Albert (1971-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-18-3-IV-DE-103
Egyéb
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Egyéb
EFOP-3.6.1-16-2016-00022
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM099713
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Fásítások hatásainak vizsgálata korábbi szántók és gyepek talajára = Effects of Afforestation on Soil from Agricultural Cultivation to Lawn / Botos Ágnes, Balla Dániel, Novák Tibor József
Dátum:2019
ISSN:1842-5070
Megjegyzések:A napjainkban zajló tájváltozások jelentős része a tájhasználat tudatos, tár- sadalom által tervezett, vagy irányított átalakításából fakad. Az antropogén tájváltozások egyik gyakori oka a tervszerű erdősítés, erdőtelepítés, fásítás. Az ökoszisztémák közül az erdők a legfontosabb széntárolók, kiemelt jelen- tőségűek hatalmas kiterjedésük miatt a globális szénkörforgalom alakulásá- ban (Molnár 2011). Arról azonban, hogy a talajban tárolt szén mennyisége hogyan változik az erdőtelepítés (vizsgálatainkban: korábban szántóként, vagy gyepterületként használt földterületek beerdősítése) hatására, rendkí- vül kevés adat áll rendelkezésünkre (Bidló 2014). Minden olyan változás, amely érinti a talaj szénforgalmát, hatással van a globális szén-ciklusra is. A művelés alól kivont területeken éppen ezért nagyon fontos lenne ismerni a talaj szerves anyag tartalmának változási folyamatait, annak értékét számszerűsíteni (Mclauchlan és mtsai. 2006.). A mezőgazdasági művelés alól kivont területeken a talaj szerves anyagtar - talma, a szerves anyagok minősége, a talaj tápanyagtartalma és szerkezete jelentős változásokon megy keresztül (Rahman és mtsai. 2017). A talaj C és N tartalékai a felhagyást követő első néhány évtizedben növekedik. A növekedés mértéke azonban függ a hely specifikus feltételeitől is: társulás, éghajlat, talaj adottságok (Camill és mtsai. 2004).
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
erdőtelepítés
fásítás
területhasználat változás
talajtani változás
Megjelenés:Acta Scientiarum Transylvanica Múzeumi Füzetek. - 25-27 : 1 (2019), p. 83-89. -
További szerzők:Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-17-3-I-DE-137
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM083092
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:A szántóföldi művelésből kivont boda-halom talajtani és növényzeti változásainak vizsgálata / Botos Ágnes, Fehér Sándor, Babai Dániel, Novák Tibor József
Dátum:2016
ISBN:978-963-06-2214-1
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:A táj változásai a Kárpát-medencében : tájgazdálkodás, tájtermelés, hungarikumok és helyi értékek a mezőgazdaság területén : tájtörténeti áttekintés : XI. tájtörténeti konferencia kiadványa / szerk. Füleky György. - p. 87-92. -
További szerzők:Fehér Sándor Babai Dániel (1982-) (író, néprajzkutató) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM071269
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Erdőtelepítések hatása talajok egyes tulajdonságaira / Botos Ágnes, Mester Tamás, Balla Dániel, Novák Tibor József
Dátum:2017
ISBN:978-963-9639-89-8
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:LIX. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2017. szeptember 28-29., PE Georgikon Kar, Keszthely / szerk. Nagy Zita Barbara. - p. 65-71. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM070726
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Erdőtelepítések hatása talajok egyes tulajdonságaira / Botos Ágnes, Mester Tamás, Balla Dániel, Novák Tibor József
Dátum:2017
ISBN:978-963-9639-88-1
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:LIX. Georgikon Napok : Kivonat-kötet / szerk. Nagy Zita Barbara. - p. 62. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2