CCL

Összesen 15 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM071458
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Effects of land use changes on soil properties based on reambulated soil profiles / Dániel Balla, Tamás Mester, László Márta, Dávid Molnár, Norbert Barkóczi, Marianna Zichar, Ágnes Botos, Tibor József Novák
Dátum:2017
ISSN:2065-748X 2068-2964
Megjegyzések:In our study, by investigating reambulated soil profiles from the Nagy-Sárrét region in Hungary we attempt to determine the extent of changes which have occurred due to effects which impacted the landscape in terms of the soil chemistry properties of soil profiles exposed during the Kreybig- soil survey more than 70 years ago. Based on the results, in the areas used as grassland we observed a decrease in pH and an increase in the humus content of the topsoil. The increased CaCO3 following the chemical improvement of the soil which used to be used as cropland is still characteristic of the area. During the past decades, the investigated soils have been affected by significant changes with regards to water management which have also modified the investigated parameters. We have classified the reambulated soil profiles among the Solonetz, Vertisol and Gleysol reference groups, based on the World Reference Base of Soil Resources (WRB) diagnostic system.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
archive soil data
land use changes
Kreybig
Solonetz
Vertisol
Gleysol
WRB
Megjelenés:Acta Universitatis Sapientiae. Agriculture and Environment 9 : 1 (2017), p. 70-81. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Márta László (1993-) (geográfus) Molnár Dávid Barkóczi Norbert (1990-) (geográfus) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM070495
035-os BibID:(WoS)000428151900002 (Scopus)85047210247
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Possibilities of spatial data visualization with web technologies for cognitive interpretation / Dániel Balla, Tamás Mester, Ágnes Botos, Tibor József Novák, Marianna Zichar, János Rásó, Anita Karika
Dátum:2017
Megjegyzések:There are many options for open accesspublishing of location-related information, thanks to thedevelopment of technology in the webGIS field. At the same time,geovizualization makes the interpretation of spatial data mucheasier. The aim of this study is to present the geovizualization of a Central-European forest reserve on the web, using open sourcedatabases (ASTER GDEM v2, CORINE CLC50) and the archivegenetic soil map. We used the open source QGIS software for the geoinformatics processing and publishing on the web. The resultsshowed us that we can represent not only the data in thegeoinformatics system on web, but also complex informationfrom the map elements, (for example: soil type, area, perimeter,categories of land cover, altitude), which help users not only toorientate, but also to understand the spatial information better.
ISBN:978-1-5386-1264-4
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
soil data
spatial data
webGIS
geovisualization
Megjelenés:8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2017 : Proceedings : September 11-14, 2017 Debrecen, Hungary. - p. 17-20. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Novák Tibor (1973-) (geográfus) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Rásó János (1970-) (okleveles biológus) Karika Anita (1986-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM069704
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Az ERTI Püspökladányi állomás talajainak taxonómiai helyzete WRB szerint / Balla Dániel, Rásó János, Botos Ágnes, Mester Tamás, Novák Tibor József
Dátum:2016
Megjegyzések:Az ERTI Püspökladányi állomásának telepítése 1950-es 60-as években kezdődött. Ennekkeretében közel félszáz talajszelvény tártak fel és írták le a magyar talajosztályozásirendszerben. Azonban ezeknek a szelvényeknek a modern diagnosztikai alapú WRB (WorldReference Base for Soil Resources) rendszer szerinti besorolásuk nem ismert.Tanulmányunkban három eltérő módszerrel végzett osztályozás eredményeit szeretnékösszevetni az ISRIC által publikált WRB szerinti adatokkal. Mivel a publikált szelvényleírások,archív talajadatok a WRB-től eltérő módszertan, és szempontok alapján kerültek felvételezésre,osztályozásukhoz az adatok előzetes harmonizációja szükséges. Ennek elvégzése után az archívtalajadatokat automatizált módon egy erre a célra fejlesztett bővítmény segítségével WRBszerinti referencia csoportokba soroltuk. Az újrafelvételezésből származó talajadatokat aDebreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék webes talajinformációs éstalajosztályozó rendszerébe integrálva a WRB 2014-es kiadása alapján újraosztályoztuk. 2016-ban egyes szelvényeket terepi és laboratóriumi adatok alapján, a WRB 2015-ös kiadása alapjánis besoroltunk.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:Talajtani Vándorgyűlés : Az előadások és a poszterek összefoglalója / kész. Sándor Zsolt, Szász Gizella. - p. 25
További szerzők:Rásó János (1970-) (okleveles biológus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Mester Tamás (1991-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM069298
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Kertként hasznosított területek kiterjedése és változásai Magyarországon felszínborítási adatok alapján / Balla Dániel, Mester Tamás, Botos Ágnes, Zichar Marianna, Szabó György, Novák Tibor József
Dátum:2017
Megjegyzések:A kerti talajok a hosszú időn át tartó, rendszeres és intenzív művelés következtében sajátos jellemzőkkel bírnak, amelyeket a helyi társadalom által létrehozott, sajátos talajtani értéknek tekintünk. Ez az érték a kertek átalakítása, más jellegű hasznosítása során veszendőbe megy. Emiatt a kertek területi lehatárolását, időbeli változásainak követését fontos kérdésnek tartjuk. A felszínborítási adatok lehetőséget nyújtanak a kertként hasznosított területek lehatárolására, így tanulmányunkban a CORINE CLC 50 adatbázis alapján a kertekhez sorolható felszínborítási kategóriák leválogatásával meghatároztuk azok középtájakra lebontott területi arányait. Ezek alapján az ország területének 7.6%-án találtunk olyan felszínborításokat, amelyek talaja kerti talajnak tekinthető. Több középtáj esetében ez az arány a 10%-ot is meghaladja. A CORINE LCC felszínborítási változási adatok alapján értékeltük a kerti talajok 1990-2012 között bekövetkezett területváltozásait. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy országos szinten az első (1990-2000) és az utolsó (2006-2012) vizsgált időszakban a területcsökkenés, míg a középső (2000-2006) időszakban területnövekedés volt jellemző.
ISBN:978-963-306-542-6
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
kerti talajok
Megjelenés:Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai / szerk. Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna. - p. 47-52. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Szabó György Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM069148
Első szerző:Balla Dániel Zoltán (geográfus)
Cím:Talajszelvények modellezése és WRB szerinti értékelése egy alföldi mintaterületen / Balla Dániel, Makai Krisztina, Karancsi Gergő, Mester Tamás, Botos Ágnes, Zichar Marianna, Novák Tibor József
Dátum:2017
ISBN:978-963-318-638-1
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
WRB
Solonetz
Megjelenés:Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII.: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás / szerk. Balázs Boglárka. - p. 21-28. -
További szerzők:Makai Krisztina (1988-) Karancsi Gergő (1988-) (geográfus) Mester Tamás (1991-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Bodroginé Zichar Marianna (1971-) (informatikus, matematikus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM099713
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Fásítások hatásainak vizsgálata korábbi szántók és gyepek talajára = Effects of Afforestation on Soil from Agricultural Cultivation to Lawn / Botos Ágnes, Balla Dániel, Novák Tibor József
Dátum:2019
ISSN:1842-5070
Megjegyzések:A napjainkban zajló tájváltozások jelentős része a tájhasználat tudatos, tár- sadalom által tervezett, vagy irányított átalakításából fakad. Az antropogén tájváltozások egyik gyakori oka a tervszerű erdősítés, erdőtelepítés, fásítás. Az ökoszisztémák közül az erdők a legfontosabb széntárolók, kiemelt jelen- tőségűek hatalmas kiterjedésük miatt a globális szénkörforgalom alakulásá- ban (Molnár 2011). Arról azonban, hogy a talajban tárolt szén mennyisége hogyan változik az erdőtelepítés (vizsgálatainkban: korábban szántóként, vagy gyepterületként használt földterületek beerdősítése) hatására, rendkí- vül kevés adat áll rendelkezésünkre (Bidló 2014). Minden olyan változás, amely érinti a talaj szénforgalmát, hatással van a globális szén-ciklusra is. A művelés alól kivont területeken éppen ezért nagyon fontos lenne ismerni a talaj szerves anyag tartalmának változási folyamatait, annak értékét számszerűsíteni (Mclauchlan és mtsai. 2006.). A mezőgazdasági művelés alól kivont területeken a talaj szerves anyagtar - talma, a szerves anyagok minősége, a talaj tápanyagtartalma és szerkezete jelentős változásokon megy keresztül (Rahman és mtsai. 2017). A talaj C és N tartalékai a felhagyást követő első néhány évtizedben növekedik. A növekedés mértéke azonban függ a hely specifikus feltételeitől is: társulás, éghajlat, talaj adottságok (Camill és mtsai. 2004).
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
erdőtelepítés
fásítás
területhasználat változás
talajtani változás
Megjelenés:Acta Scientiarum Transylvanica Múzeumi Füzetek. - 25-27 : 1 (2019), p. 83-89. -
További szerzők:Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-17-3-I-DE-137
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM071269
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Erdőtelepítések hatása talajok egyes tulajdonságaira / Botos Ágnes, Mester Tamás, Balla Dániel, Novák Tibor József
Dátum:2017
ISBN:978-963-9639-89-8
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:LIX. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2017. szeptember 28-29., PE Georgikon Kar, Keszthely / szerk. Nagy Zita Barbara. - p. 65-71. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM070726
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Erdőtelepítések hatása talajok egyes tulajdonságaira / Botos Ágnes, Mester Tamás, Balla Dániel, Novák Tibor József
Dátum:2017
ISBN:978-963-9639-88-1
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:LIX. Georgikon Napok : Kivonat-kötet / szerk. Nagy Zita Barbara. - p. 62. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM069454
Első szerző:Botos Ágnes (természetvédelmi mérnök)
Cím:Művelésből kivont tiszántúli kunhalmok talajának változásai / Botos Ágnes, Tóth Csaba Albert, Balla Dániel, Mester Tamás, Novák Tibor József
Dátum:2017
Megjegyzések:A 32/2010 FVM rendelet 2. par. o) pontban meghatározott kunhalmokon az 1. melléklet, 9. pont szerint a gyeptelepítés előkészítést kivéve mindennemű talajmunka végzését megtiltja. Az ily módon művelésből kivont halmok fenntartására, kezelésére vonatkozóan azonban nincsenek egységes irányelvek. A spontán felverődő vagy telepített gyepekben további legeltetés, vagy kaszálás hiányában eluralkodhatnak a gyom- vagy özönfajok. A kivonás hatására "haszontalanná" váló szántóföldi zárvány gyepterületeket a tulajdonosok gyakran veszik igénybe a védelmi célokkal össze nem egyeztethető módon, pl. korábban másutt vezető földutat terelnek rá, illetve szerves- vagy műtrágya, szalma, vagy egyéb anyagok deponálására használják. A Magyar Államkincstár, mint az Európai Uniós mezőgazdasági támogatások kifizető ügynöksége, a jogszabályban előírt HMKÁ követelményeket és kötelezettségeket jogosult ellenőrizni, meg nem felelés esetén a szükséges lépéseket megtenni.
ISBN:978-963-306-542-6
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
könyvrészlet
kunhalom
Megjelenés:Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai / szerk. Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna. - p. 61-69. -
További szerzők:Tóth Csaba Albert (1971-) (geográfus) Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Mester Tamás (1991-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM071268
Első szerző:Mester Tamás (geográfus)
Cím:Lakossági szennyvízaknákból kiáramló szennyvíz talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata / Mester Tamás, Balla Dániel, Botos Ágnes, Karancsi Gergő, Szabó György
Dátum:2017
ISBN:978-963-9639-89-8
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:LIX. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2017. szeptember 28-29., PE Georgikon Kar, Keszthely / szerk. Nagy Zita Barbara. - p. 343-349. -
További szerzők:Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Karancsi Gergő (1988-) (geográfus) Szabó György (1964-) (geográfus, egyetemi tanár)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM070837
Első szerző:Mester Tamás (geográfus)
Cím:Egy lakossági szennyvízaknából kiáramló szennyvíz talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata / Mester Tamás, Balla Dániel, Botos Ágnes, Karancsi Gergő, Szabó György
Dátum:2017
ISBN:978-963-9639-88-1
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Megjelenés:LIX. Georgikon Napok : Kivonat-kötet / szerk. Nagy Zita Barbara. - p. 122. -
További szerzők:Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Karancsi Gergő (1988-) (geográfus) Szabó György (1964-) (geográfus, egyetemi tanár)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM070670
Első szerző:Mester Tamás (geográfus)
Cím:Az antropogén hatások mértékének és jelentőségének értékelése WRB irányelvek alapján tiszántúli kertek talajaiban / Mester Tamás, Balla Dániel, Botos Ágnes, Szabó György, Sándor Gábor, Novák Tibor József
Dátum:2017
ISSN:1216-9560
Megjegyzések:Munkánk során különböző földrajzi adottságú alföldi területek kerti talajaiban a WRB 2015 diagnosztika alapján vizsgáltuk az antropogén hatások mértékét, jellegét. A vizsgált 6 szelvény közül 2 szelvény tulajdonságai oly mértékben módosultak, hogy ezeket az antropogén talajok közé tudtuk sorolni (Báránd 2. ANTHROSOL; Debrecen 1. TECHNOSOL). A kisebb átalakuláson átesett szelvények esetében az adott referenciacsoporthoz minden esetben antropogén hatást jelző elő- és/vagy utóminősítőket tudtunk rendelni (Anthric, Aric, Ekranic, Hortic). A vizsgált talajszelvények valamely diagnosztikai talajparaméterének antropogén hatásra bekövetkező módosulása minden esetben kimutatható volt.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
WRB
antropogén talajok
Technosol
Anthrosol
kerti talaj
Megjelenés:Talajvédelem. - Klsz. (2017), p. 179-187. -
További szerzők:Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus) Botos Ágnes (1990-) (természetvédelmi mérnök) Szabó György Sándor Gábor (1987-) (geográfus) Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2