CCL

Összesen 8 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM105460
Első szerző:Gebri Enikő Zsuzsa (fogszakorvos)
Cím:Vesetranszplantáció fogászati vonatkozásai / Gebri Enikő, Tóth Ferenc, Szarka Máté, Nemes Balázs, Varga István, Hortobágyi Tibor
Dátum:2022
Megjegyzések:Bevezetés: A krónikus vesebetegségek, a veseelégtelenség és a vesetranszplantációk (VTX) száma egyre nő. A transzplantációt követően alkalmazott tartós immunszupresszív terápiának számos szájüregi mellékhatása is van. A betegcsoport stomatológiai ellátásának további speciális aspektusai vannak. Célunk ezek áttekintése és a betegcsoportban végzett eddigi kutatási eredményeink összegzése. Anyag-és módszer: Kutatásunkba 16 klinikailag közel azonos státuszú, vesetranszplantált beteget vontunk be, és hasonlítottuk össze 27 korban és nemben megegyező, alapbetegségektől mentes kontrollal. A transzplantációtól átlagosan eltelt idő 16,5 ? 2,0 hónap volt. A góckutatás részeként OPT, RVG sz.e. CBCT felvételek készültek, valamint kariológiai (DMF-T), parodontális- (berni ajánlás szerint) és szájnyálkahártya státusz került rögzítésre. Meghatároztuk az éhgyomri, nyugalmi kevert nyál mennyiségét (sialometria), a nyál szekretoros immunglobulin A (sIgA) koncentrációját, az sIgA szekréciós rátáját, valamint nyálban és perifériás vérben a fehérvérsejt alosztályok abszolút értékét és százalékos megoszlását, továbbá az IgA és OPN szinteket. A mindkét oldali buccaról exfoliatív cytológiával nyert szájnyálkártya keneteket digitális képanalízissel (ImageJ szoftver) elemeztük. Eredmények: A vesetranszplantáltakban magasabb plakkindex (p=0,001), sIgA koncentráció (p=0,034), monocytaszám (p=0,003) és csökkent nyugalmi kevert nyál mennyiség (p=0,008) igazolódott. A szérum OPN szintben nem volt (p=0,1317) különbség, míg a nyál OPN (p=0,0213) alacsonyabb volt a vesetranszplantáltakban. A képanalízis során minden vizsgált morfológiai paraméter szignifikáns (p<0,001; 0,0111) változást mutatott a VTX csoportban. Következtetések: A tartós immunszupresszív terápia hatása az oralis immunitásra 16 hónappal a transzplantációt követően kimutatható és jelentős. A fokozott rizikójú betegcsoport rendszeres stomato-onkológiai szűrése és poszttranszplantációs fogászati gondozása indokolt.
ISBN:978-963-490-425-0
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXII. Debreceni Fogászati Napok / [kiad. a] Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar. - p. 54. -
További szerzők:Tóth Ferenc (1926-2006) (sebész) Szarka Máté (1990-) Nemes Balázs Áron (1969-) (sebész) Varga István (1974-) (fogszakorvos) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM100535
Első szerző:Gebri Enikő Zsuzsa (fogszakorvos)
Cím:Oral Mucositis during Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Novel Findings and Research Directions / Enikő Gebri, Attila Kiss, Tibor Hortobágyi
Dátum:2021
Megjegyzések:Mucosal barrier injury (MBI), oral (OM), and enteral mucositis (EM), are common and severe toxic complications of high dose conditioning regimen during hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Oral mucositis can cause, beyond the severe decline of quality of life, dissemination of oral microbes leading to fatal sepsis during neutropenia. Also, the associated prolonged hospitalization and frequent nosocomial infections impose severe strains on the health care system. Oral mucositis has several patients- and treatment-related risk factors, with female sex and altered IgA N-glycosylation pattern recently discovered in the context of HSCT. A new aspect is the altered glycosylation pattern of IgA in HSCT, influencing its anti-inflammatory potential. OM treatment is still supportive and palliative despite extensive research. OM has no validated biomarker, although there are promising candidates, such as salivary osteopontin level.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:21st Century Pathology. - 1 : 1 (2021), p. 1-5. -
További szerzők:Kiss Attila (1942-) (belgyógyász, haematológus) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM100210
Első szerző:Gebri Enikő Zsuzsa (fogszakorvos)
Cím:Nemi hormonok hatása a szájüreg fiziológiájára autológ perifériás haemopoieticus őssejt-transzplantáción áteső betegek körében / Gebri Enikő, Kiss Attila, Hortobágyi Tibor
Dátum:2021
Megjegyzések:Bevezetés: A malignus haematologiai betegségekben alkalmazott autológ perifériás haemopoieticus őssejt- transzplantáció (APSCT) kapcsán kialakuló immunszuppresszió gyakori szövődménye az oralis mucositis (OM), ami fokozza a mortalitást. Az OM terápiája még mindig döntően szupportív és palliatív. A betegadatok elemzésével a rizikótényezők feltérképezését, biomarkerek keresését és új kutatási területek azonosítását tűztük ki célul. Anyag és módszer: A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Haemopoetikus Transzplantációs Központban 2011 és 2015 között 192 lymphoma és myeloma multiplex (MM) miatt APSCT-n átesett beteg adatainak retrospektív feldolgozását végeztük el. AZ OM-et a WHO ajánlása szerint klasszifikáltuk. A statisztikai analízis során a túlélési adatokat Kaplan-Meier módszerrel elemeztük. Az esélyhányadost (odds ratio-OR) bináris logisztikus regressziós modellel nyertük és statisztikai analízishez Chi-square tesztet alkalmaztunk. A féri-nő eloszlás vizsgálatához Fisher féle exact tesztet alkalmaztunk. Nem normális eloszlás esetén két csoport közti különbség vizsgálatára folytonos változóknál Mann-Whitney tesztet használtunk. Eredmények: Többváltozós analízis alapján a neutrophil engraftment (p<0.001; p=0.021) és a női nem (p=0.023; p=0.038) bizonyult független prediktív faktornak, kivéve a myelomás csoportot, ahol csak a neutrophil engraftment (p=0.008). A 86 nőből 19 volt pre- és 67 postmenopausális, közülük 15-nek, illetve 49-nek volt ulceratív oralis mucositise (OM2-4). A pre- és postmenopausalis csoport között nem volt szignifikáns különbség (p=0.769). A lymphomás nők körében gyakoribb volt az ulceratív mucositis (OM2-4), mint a myelomások esetén (p=0.009). Következtetés: Az APSCT kapcsán kialakuló OM aetiopathogenezisében szerepe lehet a női nemi hormonok, elsősorban a csökkent ösztrogén, oralis immunitásra gyakorolt összetett, döntően kedvezőtlen hatásának.
ISBN:978-963-490-381-9
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXI. Debreceni Fogászati Napok / kiad. a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar. - p. 17. -
További szerzők:Kiss Attila (1942-) (belgyógyász, haematológus) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM092976
Első szerző:Gebri Enikő Zsuzsa (fogszakorvos)
Cím:Salivary Osteopontin as a Potential Biomarker for Oral Mucositis / Enikő Gebri, Attila Kiss, Ferenc Tóth, Tibor Hortobágyi
Dátum:2021
Megjegyzések:Abstract: Osteopontin (OPN), a multifunctional phosphoglycoprotein also presents in saliva, plays a crucial role in tumour progression, inflammation and mucosal protection. Mucosal barrier injury due to high-dose conditioning regimen administered during autologous and allogeneic peripheral stem cell transplantation (APSCT) has neither efficient therapy nor established biomarkers. Our aim was to assess the biomarker role of OPN during APSCT, with primary focus on oral mucositis (OM). Serum and salivary OPN levels were determined by ELISA in 10 patients during APSCT at four stages of transplantation (day ??3/??7, 0, +7, +14), and in 23 respective healthy controls. Results: There was a negative correlation between both salivary and serum OPN levels and grade of OM severity during APSCT (r = ??0.791, p = 0.019; r = ??0.973, p = 0.001). Salivary OPN increased at days +7 (p = 0.011) and +14 (p = 0.034) compared to controls. Among patients, it was higher at day +14 compared to the time of admission (day ??3/??7) (p = 0.039) and transplantation (day 0) (p = 0.011). Serum OPN remained elevated at all four stages of transplantation compared to controls (p = 0.013, p = 0.02, p = 0.011, p = 0.028). During APSCT elevated salivary OPN is a potential non-invasive biomarker of oral mucositis whereas the importance of high serum OPN warrants further studies.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Metabolites. - 11 : 4 (2021), p. 1-16. -
További szerzők:Kiss Attila (1942-) (belgyógyász, haematológus) Tóth Ferenc (fogorvos) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM088119
035-os BibID:(WOS)000577346400013 (Scopus)85091623657 (cikkazonosító)15898
Első szerző:Gebri Enikő Zsuzsa (fogszakorvos)
Cím:Female sex as an independent prognostic factor in the development of oral mucositis during autologous peripheral stem cell transplantation / Enikő Gebri, Attila Kiss, Ferenc Tóth, Tibor Hortobágyi
Dátum:2020
ISSN:2045-2322
Megjegyzések:Oral mucositis (OM) is a frequent complication of stem cell transplantation-associated toxicity in haematological malignancies, contributing to mortality. Therapy still remains mainly supportive. We assessed risk factors in retrospective analysis of 192 autologous peripheral stem cell transplantation patients with lymphoma and multiple myeloma (MM), respectively. Futhermore, we examined the hormone levels both in serum and saliva during transplantation in 7 postmenopausal female patients with lymphoma compared to healthy controls using electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA). Multivariable analysis revealed neutrophil engraftment (p?<?0.001; p?=?0.021) and female sex (p?=?0.023; p?=?0.038) as independent predictive factors in the combined patient group and in the lymphoma group, and neutrophil engraftment (p?=?0.008) in the MM group. Of the 85 female participants 19 were pre- and 66 postmenopausal. Fifteen of the pre-, and 49 of the postmenopausal women developed ulcerative mucositis (p?=?0.769), more often with lymphoma than MM (p?=?0.009). Serum estrogen decreased significantly both in postmenopausal controls and transplantated patients compared to premenopausals, with no difference in saliva. Serum progesterone level was significantly (p?=?0.026) elevated at day +?7 of transplantation, while salivary progesterone increased at day +?7 and +?14. Our results indicate a predominantly negative effect of female sex hormones on oral immunity with role in the aetiopathogenesis of OM.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Scientific Reports. - 10 : 1 (2020), p. 1-12. -
További szerzők:Kiss Attila (1942-) (belgyógyász, haematológus) Tóth Ferenc (1980-) (molekuláris biológus) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus)
Pályázati támogatás:GINOP-2.3.2.15- 2016-0001
GINOP
GINOP-2.3.2-15-2016-00043
GINOP
OTKA-NKFIH-SNN 132999
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM086363
035-os BibID:(cikkazonosító)E1747 (WoS)000553562300001 (Scopus)85091675367
Első szerző:Gebri Enikő Zsuzsa (fogszakorvos)
Cím:N-Glycosylation Alteration of Serum and Salivary Immunoglobulin A Is a Possible Biomarker in Oral Mucositis / Enikő Gebri, Zsuzsanna Kovács, Brigitta Mészáros, Ferenc Tóth, Ádám Simon, Hajnalka Jankovics, Ferenc Vonderviszt, Attila Kiss, András Guttman, Tibor Hortobágyi
Dátum:2020
ISSN:2077-0383
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Journal of Clinical Medicine. - 9 : 6 (2020), p. 1-14. -
További szerzők:Kovács Zsuzsanna (1989-) Mészáros Brigitta (1990-) (vegyészmérnök) Tóth Ferenc (1980-) (molekuláris biológus) Simon Ádám (1990-) (molekuláris biológus) Jankovics Hajnalka Vonderviszt Ferenc Kiss Attila (1942-) (belgyógyász, haematológus) Guttman András (1954-) (vegyészmérnök) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus)
Pályázati támogatás:GINOP-2.3.2.15-2016-0001
GINOP
NKFIH-SNN-NN-132999-2019
Egyéb
2017-1.2.1-NKP-2017-00002
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM084863
Első szerző:Mészáros Brigitta (vegyészmérnök)
Cím:N-glycomic analysis of Z(IgA1) partitioned serum and salivary immunoglobulin A by capillary electrophoresis / Meszaros Brigitta, Kovacs Zsuzsanna, Gebri Eniko, Jankovics Hajnalka, Vonderviszt Ferenc, Kiss Attila, Simon Adam, Botka Sarolta, Hortobagyi Tibor, Guttman Andras
Dátum:2020
ISSN:1566-5240
Megjegyzések:AIMS: To apply capillary electrophoresis with laser induced fluorescence detection (CE-LIF) to identify the N-glycosylation structures of serum and saliva IgA from healthy controls and patients with malignant hematological diseases having cytostatic treatment induced mild oral mucosal lesions. BACKGROUND: Altered N-glycosylation of body fluid glycoproteins can be effective indicators of most inflammatory processes. Immunoglobulin A (IgA) is the second highest abundant of the immunoglobulins and has a major role in the immune-defense against potential pathogen attacks. While IgA is abundant in serum, secretory immunoglobulin A (sIgA) is one of the most prevalent proteins in mucosal surfaces such as in saliva. OBJECTIVE: Our aim was to investigate the changes of IgA glycosylation in serum and saliva as a response to an administered cytostatic treatment in patients with malignant hematological disorders. MATERIALS: Capillary electrophoresis with laser induced fluorescent detection (CE-LIF) was used to analyze the N-glycosylation profiles of Z(IgA1) partitioned immunoglobulin A in pooled serum and saliva of 10 control subjects and 8 patients with malignant hematological diseases having cytostatic treatment induced mild oral mucosal lesions. RESULTS: Eight of 31 and four of 38 N-glycans in serum and saliva, respectively, showed significant (p<0.05) differences upon comparison to the control group. Thirteen glycans were present in the saliva but not in the serum, on the other hand six structures were found in the serum samples not present in the saliva. CONCLUSION: The developed Z(IgA1) partitioning and the high resolution CE-LIF based glyocoanalytical methods provided an efficient and sensitive workflow to detect and monitor IgA glycosylation alterations in serum and saliva with the scope for widespread molecular medicinal use.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
glycomic analysis
Megjelenés:Current Molecular Medicine. - 20 : 10 (2020), p. 781-788. -
További szerzők:Kovács Zsuzsanna (1989-) Gebri Enikő Zsuzsa (1982-) (fogszakorvos) Jankovics Hajnalka Vonderviszt Ferenc Kiss Attila (1942-) (belgyógyász, haematológus) Simon Ádám (1990-) (molekuláris biológus) Botka Sarolta Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus) Guttman András (1954-) (vegyészmérnök)
Pályázati támogatás:GINOP-2.3.2.15-2016-0001
GINOP
BIONANO_GINOP-2.3.2.15-2016-0017
GINOP
ÚNKP-19-4
ÚNKP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM104878
035-os BibID:(cikkazonosító)5991 (scopus)85140872098 (wos)000875267800001
Első szerző:Varkoly Gréta (orvos)
Cím:Expression Pattern of Tenascin-C, Matrilin-2, and Aggrecan in Diseases Affecting the Corneal Endothelium / Varkoly Gréta, Hortobágyi Tibor G., Gebri Enikő, Bencze János, Hortobágyi Tibor, Módis László
Dátum:2022
ISSN:2077-0383
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Journal of Clinical Medicine. - 11 : 20 (2022), p. 1-19. -
További szerzők:Hortobágyi Tibor G. (1998-) (orvostanhallgató) Gebri Enikő Zsuzsa (1982-) (fogszakorvos) Bencze János (1991-) (orvos) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus) Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus)
Pályázati támogatás:NKFIH_SNN_132999
Egyéb
KTIA_13_NAP-A-II/7
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1