CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM078423
Első szerző:Héder Mária (andragógus, Emberi Erőforrás Tanácsadó)
Cím:Tehetségmenedzsment a nemzetközi gyakorlatban Európa és Kína példáján keresztül / Héder Mária
Dátum:2018
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:A vállalati tehetségmenedzsment rendszerek alkalmazása igen eltérő lehet szervezetenként. Ennek oka, hogy különböző elvek, stratégiai célkitűzések, valamint vállalati környezetben kell a működésüket menedzseljék a cégek. Az Európa szerte megfigyelhető munkaerő és tehetséghiány arra készteti a helyi szervezeteket, hogy munkaerőigényüket, ha kell, akkor külföldi forrásból is képesek legyenek biztosítani, amit a szabad munkaerőáramlás az EU által lehetővé is tesz. A globalizálódó környezet következtében a vállalati tehetségmenedzsment rendszerek működtetése során fontos figyelembe venni azt, hogy milyen származású munkavállalókat alkalmaz a cég, ugyanis az eltérő környezetből érkező munkaerőnek eltérő igényei lehetnek. A kulturális, demográfiai, gazdasági eltéréseknek köszönhetően fontos lehet egyértelműen ismerni a munkavállalói állomány összetételét, hogy a legoptimálisabb eszközöket alkalmazzuk a beillesztés, ösztönzés vagy akár a megtartás tekintetében. Jelen kutatás célja szekunder elemzések révén feltárni, hogy Európa és Kína tehetségmenedzsment rendszerei között milyen hasonlóságok figyelhetők meg és melyek azok az eltérések, melyek leginkább kiemelkedők. Az összehasonlítás szempontjából Kína elemzése azért lehet fontos Európai országok számára, mert a Kína rendelkezik az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasággal napjainkban, amit potenciális lehetőségként kell a figyelem fókuszába kerüljön kifejezetten az ott élő magas számú lakosság tekintetében. A kutatás elsődleges eredményeként értelmezhető, hogy a tehetségekben való hiány a lakosság számától függetlenül jelenik meg nehézségként, mind az európai, mind pedig a kínai területeken ? tehát egy olyan valós és általános kihívást jelent, amivel feltétlenül foglalkozni kell vállalati szinten. További eredményként értelmezhető az, hogy a sajátosságok figyelembe vételével beazonosíthatók azok a területi jellegzetességek, amelyek révén a tehetségmenedzsment rendszerek működési keretei megfogalmazhatók és rendszerbe foglalva megtalálhatunk a cikkben. The reason behind is that they have their own principles, strategic goals and industrial environment that they have to manage on daily bases. The current labour and talent shortage across Europe forces local companies to supply their demand of manpower from foreign countries ? encouraged by the 'four freedoms' of the EU. In consequence of the globalisation, we have to keep in mind that running a talent management system has its challenges. For instance, employees with different cultural background might have unconventional needs. Due to the cultural, demographical and economical differencies, we must know the structure of our labour force to use the most beneficial tools to induct, motivate or retain our human resource. The aim of this research is to analyze Europe's and China's talent management systems to reveal similarities and differencies between them and pick the most notable ones. From the point of comparison, analysing China would be important for European countries to discover further possibilities, as nowadays China has one of the most dynamically developing economy with enormous population behind. The primary result of the research is that deficiency of talent is irrespective of the size of the population and it causes difficulty in both European and Chinese fields, therefore it proves to be a real and general challenge needing attention at organizational level. Furthermore, identifying regional patterns considering peculiarities, the framework of talent management systems can be defined and be found summarised in the article.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 3 : 4 (2018), p. 454-464. -
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM071746
Első szerző:Héder Mária (andragógus, Emberi Erőforrás Tanácsadó)
Cím:Munkaerő- vagy tehetséghiány? : Fogalmi különbségek feltárása a hatékony gyakorlati alkalmazás érdekében / M. Héder
Dátum:2017
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:A hazai munkaerőpiac kettős állapotot elszenvedve párhuzamosan éli meg a munkaerőhiány és munkanélküliség helyzetét. Munkaerőpiaci* szempontból mindkét eset súlyos következményekkel járhat, azonban, míg a munkanélküliség oldaláról a munkavállalók érintettek, addig a munkaerőhiány mértékét leginkább munkáltatói oldalról lehet érzékelni. A munkaerőhiány jellegéből fakadóan napjainkra több szinten sújtja a munkaadókat (tudás hiány, szakember hiány, szakmunkás hiány stb.), melyek közül az egyik legérzékenyebb területté a tehetséges munkavállalók hiánya vált napjainkra. Nagyon fontos azonban a két fogalom között különbséget tenni, hiszen nem ugyanazt jelentik, gyakran mégis szinte szinonimaként használják a munkaerőhiány és tehetséghiány kifejezéseket. A kutatás célja szekunder elemzések révén meghatározni a munkaerőhiány és tehetséghiány közötti főbb különbségeket melyek mentén a fogalmak helyes értelmezése és a gyakorlati azonosíthatóság támogatható szervezeti szinten.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 2 : 4 (2017), p. 180-190. -
Internet cím:DOI
Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1