CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM110716
Első szerző:Czuczor Krisztina (geográfus,társadalomföldrajz)
Cím:Bihar megyei idegenforgalmi szolgáltatók szerkezeti jellemzői, a vállalkozások térbeli vetületei / Czuczor Krisztina
Dátum:2021
ISSN:2062-8269 2498-9312
Megjegyzések:Bihar megye turisztikai tőkéje összetett, több turizmusra irányuló fejlesztés is megvalósult az utóbbi években, ugyanakkor a frissen megjelent kutatások nem foglalkoznak azon vállalati szféra gazdasági-társadalmi súlyával, mely a turisták tartózkodását és étkeztetését teszi lehetővé, s a területet desztinációként értelmezhetővé. Jelen kutatás célja a Bihar megyében aktívan működő szálláshely-szolgáltató és vendéglátó egységek területi szerkezeti feltárása, mely keretén belül a tevékenységi területük, az árbevétel és az éves átlag alkalmazotti létszám alapján vizsgáltam azokat, a 2005-2020-as időszakban. A szakirodalmi kutatást követően egy megyei vállalati leltárt készítettem külön kezelve a két vállalati csoportot, azok tevékenységi alágazatai szerint, melybe a megye összes, 2021. június 15-ig működő szálláshely-, illetve étkezetetési- és italszolgálást nyújtó vállalata került be. Ezt követően Bihar megye településeit potenciális desztinációtípusokba soroltam adottságaik és elhelyezkedésük alapján, majd megvizsgáltam önkormányzati és desztináció típus szintjén a vállalkozások tevékenységi köreik szerinti, illetve árbevételeik és átlag éves alkalmazotti létszámuk szerinti megoszlását. A kutatának megfelelően az időhorizont két kritikus esemény, a gazdasági válság és a pandémia hatásainak területi-gazdasági vizsgálatát is lehetővé teszi. Utóbbi, a vizsgált mutatók tanúsága szerint, erősebben sújtotta a vállalatokat. Elmondható, hogy nagy területi különbségek vannak jelen Bihar megyében a két vállalati csoport vizsgált adatainak megfelelően, mely szerint önkormányzati szinten, desztinációtípus szintjén és megyei átlagban mérve eltérő tendenciák érvényesültek, ami a terület sikerességére is utal, mint desztináció. Az eredményeket önkormányzati bontásban kartográfiai módszerek által szemléltetem.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
turizmus
Bihar megye
szállás- és vendéglátóhelyek
területi megoszlás
vállalati hálózat
Megjelenés:Acta Carolus Robertus. - 11 : 2 (2021), p. 3-17. -
Pályázati támogatás:ÚNKP-20-3-II
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM102662
Első szerző:Czuczor Krisztina (geográfus,társadalomföldrajz)
Cím:Bihar megye turizmusának jellemzése / Kállai Krisztina
Dátum:2019
ISSN:2062-8269 2498-9312
Megjegyzések:Bihar megye változatos turisztikai adottságai és az abból eredő potenciálja meghatározó jelentőségű a megye jövőbeli fejlesztéseit illetően. Tanulmányomban első sorban a megye általános bemutatására kerül sor, melyben a demográfiai adatok mellett a természetföldrajzi jellemzők is szerepelnek. A természeti és ember alkotta örökség egyaránt alapot szolgáltat a megye idegenforgalmának generálásához és megszervezéséhez. A legjelentősebb kitörési pont a kulturális- és vallási turizmus terén mutatkozik, de emellett a hegyvidéki-, fürdő- és falusi turizmus képezik a turizmus vezető ágazatait a megyében. A megyeszékhelyen és vonzáskörzetében, illetve az Erdélyi-szigethegység területén jelennek meg a legkoncentráltabban az erőforrások. A különböző szinteken létrehozott fejlesztési stratégiák tükrözik a nemzeti, regionális és megyei törekvéseket. Mindegyikben kiemelt a turizmusfejlesztés, bár a 2007-2013-as programozási időszakban érzékelhető, hogy a stratégiák nem harmónikusan strukturáltak és kezdetlegesek. Hasonló fejlesztési perspektíva és szétfejlődés jelenik meg mezo- és mikroszinten is. A jelenleg érvényes megyei tervezet kiemeledő pontja, hogy a hegyvidéki turizmusfejlesztést is a prioritások közé emeli. A Bihar megye turizmusának állapotát/fejlődését bemutató statisztikai adatok összegzése a legsokatmondóbb, mely a kereslet és a kínálat oldalát egyaránt tárgyalja. Eszerint a kínálat növekedése nincs feltétlen arányban a keresleti igény mértékével, mely a megye tranzit szerepének is köszönhető. Ezért feltétlenül szükséges a beavatkozás, Bihar turisztikai arculatának és PR-jának kialakítása, illetve a szektor jelentőségének emelése érdekében. Az elmúlt időszak stratégiája nem hozta még meg a kellő lendületet ezen a téren, bár jelentős beruházások lettek befejezve a 2015-ös év végére. Bihor County has a remarkable tourism potential which provides a base for the future development strategies. Firstly I focused on the general presentation of the county with its demographical and geographical features. The natural and anthropic tourism resources provide the base to generate and organize tourism activities. The most considerable tourism forms seem to be the cultural- and religious tourism, but besides it also appear the mountain-, spa- and rural tourism. The county town with its metropolitan zone and the Apuseni Mountains contain the most concentrated area with resources. The strategies on different levels reflect on the national, regional and local development aspirations. Each of them emphasizes the tourism improvements. The strategies were not in harmony between them and they were rudimentary in the 2007-2013 programming period. The current strategy of the county focuses on the mountain tourism development too which is really important. The statistical data present the development and current state of the tourism of Bihor County. This discusses the demand-supply relation. It shows that the demand is not in harmony with the improvement of the supply, thanks to the transit role of the county too. Therefore the intervention is required for building the image of Bihor and raising the importance of the tourism sector. The strategy of the last programming period has not brought the needed dynamism yet, although there were finished considerable investments until the end of 2015.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Bihar megye
turizmus
stratégiák
turizmusfejlesztés
turista forgalom
kereslet-kínálat
Megjelenés:Acta Carolus Robertus. - 9 : 1 (2019), p. 97-110. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1