CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM112729
Első szerző:Czuczor Krisztina (geográfus,társadalomföldrajz)
Cím:A nagyváradi szállodapiac meghatározó tényezői / Kállai Krisztina
Dátum:2017
ISSN:2501-8574
Megjegyzések:Bihar megye székhelye Nagyvárad, mely az ország Észak-Nyugati Fejlesztési Régiójában helyezkedik el. A Magyarországi határátkelőhöz 8 km-re található és itt halad át az Erdélybe vezető legfontosabb nemzetközi útvonal, mely összeköti Közép-Európát Délkelet-Európával. A város a Sebes-Körös mindkét partja mentén terül el. Északkeleten a Rézalja dombvonulatához kapcsolódó Hegyköz határolja, a település központi része pedig a Sebes-Körös árterületén és alsó teraszain terül el. A város meghatározó történelemmel rendelkezik, mely kihatással van a mai polgárok életvitelére, magatartására és kulturális örökségeiknek értékelésére is. Mindez megalapozta a turisztikai desztináció területi tőkéjének koncentráltságát. A kiépült általános és turisztikai infrastruktura behálózza a város térképét, melynek fontos elemeit képezik a szállodák és azok elérhetősége. Az első fejezet Nagyvárad történelmének áttekintését tartalmazza kiemelve a fontosabb politikai, vallási, területfejlesztési, városfejlődési és kulturális tevékenységeket, eseményeket. A leírás főleg a város turizmusfejlődési szempontjait tartja szemelőtt, azt, hogy hogyan alakult ki Nagyvárad mai arculata, a városrészek és a kulturális értékek. A második rész a turizmusfajták csoportjait és a turisztikai terméktípusokat tárgyalja Nagyvárad kontextusában. A harmadik fejezet a város szállodapiacának fejlődési tendenciáit értékeli a megyei viszonyokhoz hasonlítva az utóbbi 7 évre, tehát 2010-ig visszamenően. Az utóbbi három évben meghatározó növekedés mutatkozott a keresleti oldalon, mely pozitívabb jövőképet fest az elkövetkező évekre nézve. Ezt követően a város szállodáinak osztályozására kerül sor négy fő szempont szerint: a minősítés, az árkategória, a kapacitás és az elhelyezkedési tényezők. Végül a konklúzió és a mellékletek következnek.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Nagyvárad történelme
Bihar megye
idegenforgalom
szállodapiac
kereslet-kínálat
Megjelenés:2 (2017), p. 63-83. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM073516
Első szerző:Czuczor Krisztina (geográfus,társadalomföldrajz)
Cím:Bihar megye turizmusának fejlesztési stratégiái / Kállai Krisztina
Dátum:2016
Megjegyzések:A témaválasztás azon alapszik, hogy a megye általános idegenforgalmi potenciálja igen összetett, az adottságok kihasználása és értékesítése viszont még a kezdeti szakaszokban jár. Jelen van a hegyvidéki-, a kulturális-, a balneo- és termálturizmus mellet a fenntartható-, a vidéki-, az agrár-, a halász- és a vadászturizmus is. A problémát főleg az okozza, hogy az általános és a turisztikai infrastruktúrais hiányos. A másik problémát a marketingtevékenységekés a szakemberek hiánya jelenti. A változtatás érdekében már sokprojekt létrejött, de az új fejlesztési stratégiákban is kiemelt jelentőséggel bírnak.A turizmus szektora, mint globálisan a leggyorsabban fejlődőgazdasági ágazat, nagyban elősegíti a nemzetgazdasági fejlődést, és ugyanez a megállapítás igaz az alacsonyabb rangú területi szintekre is. A régiók szerepe felértékelődött az Európai Unió kohéziós politikájának köszönhetően, mely az államok mezoszintjére irányuló támogatási forrásalapot biztosít. A 2007-2013-as programozási időszak projektjeinek kivitelezési határideje 2015 december 31-én járt le. A dolgozat egyik fő célkitűzése a nemzeti, a regionális, illetve megyeifejlesztési stratégiák kompatibilitásának kielemzéshttp://hdl.handle.net/2437/251609e. A tanulmánytovábbi célja a hazai terület- és régiófejlesztési rendszer irányainak kiértékelése, a pályázati lehetőségek kihasználtsági fokának vizsgálata, valamint a projektek elemzése és összegezése Bihar megye turizmusára nézve.Végeredményként létrejöttek a projektek, illetve a hozzájuk kapcsolódóberuházások és pertnerségek kartográfikus elemzése, illetve összefüggéseik magyarázata. Fel vannak tűntetve a Bihar megyei fejlesztések térbeli vetületei, amit a projektkiértékelés egészít ki.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
turizmus
stratégia
Bihar megye
Megjelenés:Staféta. - 1 (2016), p. 247-274. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1