CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM077804
035-os BibID:(cikkazonosító)1802 (WOS)000464344500031 (Scopus)85068647634
Első szerző:Balsa-Budai Nikolett (PhD hallgató)
Cím:Attitudes of Voluntary Simplifier University Students in Hungary / Balsa-Budai Nikolett, Kiss Marietta, Kovács Bence, Szakály Zoltán
Dátum:2019
ISSN:2071-1050
Megjegyzések:The Lifestyle of Voluntary Simplicity (LOVOS) segment is composed of consumers who attempt to achieve sustainable consumption. The segment has been examined by only a few research studies so far, and none of them were conducted among Hungarian consumers. Therefore, the aim of our exploratory research is to examine the occurrence of the LOVOS consumer group among university students from Debrecen, Hungary. To achieve our aim, we first identified the five main value groups of the LOVOS lifestyle with an expert focus group interview. Based on the interview, a questionnaire survey was conducted among university students from Debrecen (N = 500). Based on the results, four value-based segments were identified, of which the Voluntary simplifiers' cluster (39.6% of respondents) reflected the characteristics of the LOVOS lifestyle to the greatest extent. Based on the literature, it seemed necessary to segment this group further in terms of their commitment to individual values. As a result, three further clusters were created, of which, the Holistic simplifiers' group (9.8% of respondents) showed the greatest commitment to the values of the LOVOS lifestyle. We concluded that the characteristics of voluntary simplifiers have already appeared among university students from Debrecen, but further research is needed to reveal the value orientation of the whole of Hungarian society.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
lifestyle
sustainability
simplicity
LOVOS segmentation
Megjelenés:Sustainability. - 11 : 6 (2019), p. 1-15. -
További szerzők:Kiss Marietta (1981-) (közgazdász) Kovács Bence (1992-) (közgazdász) Szakály Zoltán (1965-) (agrár-közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Szerző által megadott URL
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM084066
Első szerző:Kiss Marietta (közgazdász)
Cím:Az MKTOR piacorientációt mérő modell adaptációja és kapcsolata a vállalati teljesítménnyel / Kiss Marietta, Szakály Zoltán, Kovács Bence
Dátum:2020
ISSN:1219-0349
Megjegyzések:A TANULMÁNY CÉLJA Tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások piacorientációjának és vállalati teljesítményének kapcsolatát. ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN A piacorientációt a nemzetközileg bemért MKTOR skála alapján határoztuk meg, melyet a magyar élelmiszeripari és mezőgazdasági szektorra adaptálva validáltunk feltáró és konfirmatorikus faktorelemzéssel. A vállalati teljesítményt egy szubjektív észlelésen alapuló, három dimenzióból álló indikátorral mértük. A primer kutatás alapját egy 250 elemű, vállalati méretkategóriára és tevékenységi körre reprezentatív, kérdezőbiztos által mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok marketingesei (ennek hiányában vezetői) körében felvett személyes megkérdezés szolgáltatta. A kapcsolatot a piacorientáció és a vállalati teljesítmény között strukturális egyenlet modellezéssel (SEM) teszteltük. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Primer kutatásunk eredményei szerint a piacorientáció mérésére leggyakrabban alkalmazott MKTOR skála mára elavultnak tekinthető. A SEM segítségével továbbá pozitív kapcsolatot sikerült kimutatni a vállalatok piacorientációjának mértéke és a vállalati teljesítmény között, mely hasonlóképp mutatkozik meg a piacorientáció és a vállalati teljesítmény egyes dimenziói között is. GYAKORLATI JAVASLATOK A piacorientációval kapcsolatos kutatások módszertanának fejlesztése, a skálák adaptálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kutatók pontos képet kapjanak a vállalatok piacorientációjáról. Mivel a piacorientáció mértékének növekedése jobb vállalati teljesítményhez vezet, a vállalatoknak érdemes nagyobb hangsúlyt fektetniük a piacorientációjuk javítására.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
piacorientáció
MKTOR
vállalati teljesítmény
élelmiszeripar és mezőgazdaság
Megjelenés:Marketing és Menedzsment. - 54 : Klsz2 (2020), p. 79-91. -
További szerzők:Szakály Zoltán (1965-) (agrár-közgazdász) Kovács Bence (1992-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM080594
Első szerző:Kiss Marietta (közgazdász)
Cím:Az MKTOR piacorientációt mérő modell adaptációja és kapcsolata a vállalati teljesítménnyel / Kiss Marietta, Szakály Zoltán, Kovács Bence
Dátum:2019
Megjegyzések:A tanulmány a hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások piacorientációjának és vállalati teljesítményének kapcsolatát vizsgálja. A piacorientációt a nemzetközileg bemért MKTOR skála alapján határoztuk meg, melyet az élelmiszeripari és mezőgazdasági szektorra adaptálva validáltunk, a vállalati teljesítményt pedig egy szubjektív észlelésen alapuló, három dimenzióból álló indikátorral mértük. A primer kutatás alapját egy 250 elemű, vállalati méretkategóriára és tevékenységi körre reprezentatív, kérdezőbiztos által a vállalatok marketingesei (ennek hiányában vezetői) körében felvett megkérdezés szolgáltatja. A kapcsolatot a piacorientáció és a vállalati teljesítmény között strukturális egyenlet modellezéssel (SEM) teszteltük, melynek eredményeképpen pozitív kapcsolatot mutattunk ki a vállalat piacorientációjának mértéke és a vállalati teljesítmény között. Ez a kapcsolat hasonlóképp mutatkozik meg a piacorientáció és a vállalati teljesítmény egyes dimenziói között is.
ISBN:978-615-00-58
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok előadáskivonat
könyvrészlet
piacorientáció
MKTOR
vállalati teljesítmény
élelmiszeripar és mezőgazdaság
Megjelenés:Ismerjük a vevőt? A vásárlás pszichológiája - Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXV. Országos Konferenciájának előadásai / szerk. Veres Zoltán, Sasné Grósz Annamária, Liska Fanny. - p. 399-411. -
További szerzők:Szakály Zoltán (1965-) (agrár-közgazdász) Kovács Bence (1992-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM075486
Első szerző:Kiss Marietta (közgazdász)
Cím:A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói attitűd és az életstílusjegyek kapcsolata / Kiss Marietta, Kovács Bence, Szakály Zoltán, Kontor Enikő
Dátum:2018
ISBN:978-615-5606-06-09
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok előadáskivonat
védjegyek
fogyasztói attitűdök
életstílusjegyek
Megjelenés:Magyar Táplálkozástudományi Társaság XLIII. Vándorgyűlése : Program füzet és az előadások összefoglalói / szerk. Biró Lajos, Gelencsér Éva, Lugasi Andrea, Rurik Imre. - p. 32-32. -
További szerzők:Kovács Bence (1992-) (közgazdász) Szakály Zoltán (1965-) (agrár-közgazdász) Kontor Enikő (1963-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00001
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM078158
Első szerző:Kontor Enikő (közgazdász)
Cím:A védjegyekkel kapcsolatos attitűd és az életstílusjegyek összefüggései / Kontor Enikő, Kovács Bence, Szakály Zoltán, Kiss Marietta
Dátum:2019
ISSN:0039-0690
Megjegyzések:A tanulmány alapjául szolgáló kutatás célkitűzése az élelmiszervédjegyekkel kapcsolatos attitűd kognitív funkciójának feltárása, vagyis annak bemutatása volt, hogy milyen összefüggés áll fenn a védjegyekre vonatkozó ismeretek, az információkeresési magatartás, valamint az ezek nyomán kialakuló attitűd között. A szerzők moderátorváltozóként különböző élelmiszerorientált életstílusjegyek hatását elemezték a 3 vizsgált tényezőre. Egy 2016-ban, 3 demográfiai változóra végrehajtott reprezentatív vizsgálat alapján az élelmiszerorientált életstílusjegyeket faktorelemzéssel, a látens változók közötti kapcsolatot (életstílus, a védjegyekkel kapcsolatos attitűd, ismeret és információkeresés) SEM (structural equation modeling ?strukturális egyenletek modellezése) segítségével tárták fel. Az eredmények szerint a fogyasztók védjegyekkel kapcsolatos attitűdje jelentős mértékben és pozitív irányban összefügg mind a védjegyekre vonatkozó információkereséssel, mind pedig az azokról meglevő ismeretekkel.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Strukturális egyenletek modellezése (SEM)
Védjegyek
Attitűd
Megjelenés:Statisztikai Szemle. - 97 : 4 (2019), p. 364-386. -
További szerzők:Kovács Bence (1992-) (közgazdász) Szakály Zoltán (1965-) (agrár-közgazdász) Kiss Marietta (1981-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00001
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM116987
035-os BibID:(Scopus)85179306692
Első szerző:Pető Dorka (közgazdász)
Cím:Consumer segmentation based on commitment to local products in Hungary / Dorka T. Nagy-Pető, Bence Kovács, Marietta Kiss, Zoltán Szakály, Virág Ágnes Kiss
Dátum:2023
ISSN:1418-2106 2063-0476
Megjegyzések:Local products and short supply chains play an important role in national economies, as well as in creating a sustainable economy and society. In our research, we examined Hungarian consumer attitudes using a model related to the consumption of local products. The model analyses the reasons for buying or not buying local products. To explore consumer attitudes, we launched a nationally representative consumer survey of 500 people. The data obtained were analysed by factor and cluster analysis, which led to well-separated consumer segments being identified. The main arguments in favour of buying local products were a sense of security (local character) stemming from the knowledge of a product's origin, a belief in their health properties, and support for local communities. We were able to identify three factors by factor analysis. These are External and Internal Product Features, Purchasing Benefits from Emotional Commitment, and Support for Local Producers and Local Merchants. Four clusters were identified along the factors: Emotional (36.5%), Local Patriots (15.0%), Passive (21.2%), and Conscious (27.3%). Each segment can be targeted with different marketing messages. The Conscious can be influenced with more rational messages, the Local Patriots and the Emotional with more emotional messages. The primary target group for local products is the Conscious, to whom the Local Patriots and the Emotional can be added. It is also possible to target the three groups through certain messages. However, Passives are difficult to address because their behaviour is characterised by a high degree of disinterest.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
local product
distribution
short supply chain (SSC)
short food supply chain (SFSC)
preferences
local sustainability
Megjelenés:Studies in Agricultural Economics. - 125 : 3 (2023), p. 143-153. -
További szerzők:Kovács Bence (1992-) (közgazdász) Kiss Marietta (1981-) (közgazdász) Szakály Zoltán (1965-) (agrár-közgazdász) Kiss Virág Ágnes (1985-) (közgazdász, oktatáskutató)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM095874
035-os BibID:(cikkazonosító)1766
Első szerző:Szakály Zoltán (agrár-közgazdász)
Cím:Adaptation and Validation of the Food Neophobia Scale: The Case of Hungary / Szakály Zoltán, Kovács Bence, Soós Mihály, Kiss Marietta, Balsa-Budai Nikolett
Dátum:2021
ISSN:2304-8158
Megjegyzések:Food neophobia is the fear or loathing of novel food, which may result in the rejection of the unfamiliar food item. The most frequently used and most reliable tool to measure adult food neophobia is the Food Neophobia Scale (FNS), which has been translated into several languages, making it possible to compare food neophobia levels around the world. The main objective of this research has been the adaptation and validation of the FNS in Hungary. In order to achieve the research objectives, a questionnaire survey was conducted on a representative sample of 500 adults; and, primarily, multivariate statistical tools were used. We found that despite the Hungarian population's strong neophobic tendency, neophobia and neophilia are present at the same time. We identified two distinctive factors in the course of the exploratory factor analysis ("Willingness and trust" and "Rejection and particularity"), which distinctly separate the negatively and positively worded (reversed) FNS items. Based on these factors, four clusters were identified. Those belonging in the group of adventurous open?minded individuals constitute an ideal target group for the manufacturers of novel food items as well as products with unusual flavors, especially if those products also have health-enhancing and eco-friendly qualities.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
food neophobia scale
FNS
validation
factor analysis
consumer segmentation
Hungary
Megjelenés:Foods. - 10 (2021), p. 1-17. -
További szerzők:Kovács Bence (1992-) (közgazdász) Soós Mihály (1985-) (közgazdász) Kiss Marietta (1981-) (közgazdász) Balsa-Budai Nikolett (1993-) (PhD hallgató)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM092007
Első szerző:Szakály Zoltán (agrár-közgazdász)
Cím:Consumer acceptance of genetic-based personalized nutrition in Hungary / Szakály Zoltán, Kovács Bence, Szakály Márk, T. Nagy-Pető Dorka, Popovics Péter, Kiss Marietta
Dátum:2021
ISSN:1555-8932
Megjegyzések:Background: Despite the increasing number of personalized nutrition services available on the market, nutrigenomicsbased level of personalization is still the exception rather than a mainstream activity. This can be partly explained by various factors of consumer acceptance of the new technology. While consumer attitudes toward genetic tests aiming to reveal the risks of a predisposition to various illnesses have already been examined by several research studies worldwide; consumer acceptance of nutrigenomics-based personalized nutrition has only been examined by a significantly lower number of papers, especially in the Central and Eastern European region. Objective: The purpose of this paper is to examine consumer acceptance of genetic-based personalized nutrition in Hungary. Therefore a national representative survey was conducted involving 1000 individuals. The starting point of the model used is the assumption that the consumer acceptance of personalized nutrition is influenced by its consumer perceptions, which are affected by psychological processes that, in a more general sense, determine acceptance of food innovations. Results: The results show that 23.5% of respondents accept genetic test based personalized nutrition. Women were found to reject the new technology in a significantly smaller proportion than men. The relationship between other demographic variables (i.e. age groups, education and subjective income level) and the perception of genetic-based personalized nutrition is also significant. Our results indicate that it is perceived cost/benefit that is most strongly related to genetically based personalized dietary preferences, followed by perceived risk and subjective norms. Perceived uncertainty and perceived behavioural control, however, have only a weak relationship with genetic-based personalized dietary preferences. Conclusions: Compared with the magnitude of the effect of socio-demographic criteria, it can be concluded that, on the whole, psychological processes in the individual have a greater influence on the development of preferences for genetic-based personalized nutrition than any socio demographic factor. This also confirms the trend that there are more and more value-added products or value propositions (where a significant part of the value added is to be found in product innovation), for which psychological characteristics are/should be given more emphasis among the segmentation criteria.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Genetic testing
Personalized nutrition
Consumer acceptance
Psychological processes
Cost and benefit
Megjelenés:Genes and Nutrition. - 16 : 3 (2021), p. 1-12. -
További szerzők:Kovács Bence (1992-) (közgazdász) Szakály Márk (1993-) (közgazdász) Pető Dorka (1987-) (közgazdász) Popovics Péter András (1978-) (agrárközgazdász) Kiss Marietta (1981-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.1-16-2016-00022
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM074189
Első szerző:Szakály Zoltán (agrár-közgazdász)
Cím:Nemzetközi piacszegmentáció a tejtermékek piacán / Szakály Zoltán, Kiss Marietta, Gál Tímea, Kovács Bence
Dátum:2018
ISSN:1219-3224
Megjegyzések:The basis and primary condition of the production level worldwide is the stability of domestic consumption, therefore the size of milk production is determined by the domestic milk consumption apart from smaller or greater exceptions. The aim of this research is to accomplish an international market segmentation based on the volume of milk product consumption. Segment forming variables were the three-year average per capita consumptionvolumes of liquid milk, cheese (including cottage cheese), and butter in the particular national economies. 46 national economies and the European Union (EU28) were included in the research. After completing the segmentation, our further aim was to characterize the formed segments by the following macro factors: gross domestic product (GDP) per capita, gross national income (GNI) per capita, life expectancy at birth, crude mortality rate, unemployment rate, and consumption expenditures of households as a percentage of gross domestic product. Based on our results, three clusters were identified that significantly differ from each other. The first cluster includes those countries where liquid milk, cheese, and butter consumption per capita are low. The second cluster contains those nations in which per capita consumption can be seen as medium level, Hungary is in this group. In the third cluster we can find countries with high per capita consumption compared to the sample. The formed segments show significant differences according to both GDP and GNI. In the case of segments with higher milk product consumption the means of GDP and GNI are significantly higher on purchasing power parity. In the countries where a higher proportion of gross domestic product is consumed the volume of milk product consumption is lower, while in those countries where a lower proportion of GDP is consumed, the per capita volume of milk product consumption is higher. We found a significant difference among the segments according to the life expectancy, too; life expectancy increases in line with the increase in per capita milk, cheese, and butter consumption. In case of the unemployment rate, we could not find any significant differences among the segments. To sum up, we can conclude that consumption of the examined product categories can be seen as medium in Hungary, i.e. our country belongs to the second segment. Beside Hungary, we can find seven further post-communist countries in this segment that shows the cultural similarity of the region. An important strategic task for Hungary is to increase milk product consumption by the means of communal marketing tools. The consumption of milk products can reach a stable growth path via an appropriate positioning and conscious communications. To reach this goal, the image of the category has to be put in order and healthiness and nutritional advantages of milk products have to be highlighted, then consumer misbeliefs have to be corrected.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
tejtermékek piaca
nemzetközi szegmentáció
Megjelenés:Tejgazdaság. - 75 : 1 (2018), p. 43-54. -
További szerzők:Kiss Marietta (1981-) (közgazdász) Gál Tímea (1985-) (gazdasági agrármérnök) Kovács Bence (1992-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1