CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM116057
Első szerző:Vukoszavlyev Szlobodan
Cím:Az innováció fogalmának fejlődése / Vukoszavlyev Szlobodan, Polereczki Zsolt, Kovács Bence
Dátum:2019
Megjegyzések:A világ fejlődése igencsak látványos folyamat, főképp, ha abból a szempontból nézzük, hogy hová jutott az emberiség az őskortól napjainkig. Ez a fejlődési folyamat, a folyamatos újítások, fejlesztések alapjaiban változtatták meg az emberiség életét. Ennek tükrében nem csoda, hogy a közgazdaság,- gazdálkodás- és szervezéstudományok népszerű kutatási területei közé tartozik a fejlődésgazdaságtan és az innováció. A tanulmányban igyekszünk átfogó képet adni az innováció fogalmi rendszeréről. Bemutatjuk, hogy a XX. századtól kezdődően hogyan változott az innováció értelmezése, mi az, ami ma a gyakorlatban innovációnak tekinthető, miképp építhető be egy szervezet életébe az innováció és hogyan ágyazódik be az innováció megkerülhetetlenül az életünkbe.
ISBN:978 963 490 132 7
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok könyvfejezet
könyvrészlet
innováció
innovációs modellek
innovációs folyamat
Megjelenés:Egészségpiaci kutatások : lektorált tanulmánykötet : Fogyasztói vizsgálatok munkacsoport / szerk. Fehér András, Szakály Zoltán. - p.185-195. -
További szerzők:Polereczki Zsolt (1980-) (élelmiszer-marketing) Kovács Bence (1992-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM116055
Első szerző:Vukoszavlyev Szlobodan
Cím:A globális innovációs index és egyes jóléti mutatók kapcsolata / Vukoszavlyev Szlobodan, Polereczki Zsolt, Kovács Bence
Dátum:2019
Megjegyzések:A tanulmányban az innováció kapcsolatát vizsgáljuk különböző jóléti mutatókkal 126 országban, valamint azt, hogy van-e különbség az innovációs index értékét tekintve az egyes földrajzi régiók között. Az innovációt a Globális Innovációs Index (GII) alapján közelítjük és határozzuk meg. A kutatás során a következő jóléti mutatók kerültek előtérbe: egy főre eső GDP vásárlóerő paritáson mérve, munkanélküliségi ráta, születéskor várható élettartam, nyers halálozási ráta, human development index (HDI). A kutatáshoz az innovációs index értékét (GII) a Cornell University, INSEAD and WIPO 2018-as közös kiadványából töltöttük le, míg a HDI-t az Egyesült Nemzetek honlapjáról, a többi jóléti mutatót pedig a Világbank adattárából. A vizsgálatok során nonparametrikus hipotézisvizsgálatokat és post-hoc teszteket, valamint lineáris regressziót alkalmaztunk. Arra jutottunk, hogy a GII alapján különbségek fedezhetők fel az egyes régiók/földrészek között, nem meglepő módon Észak-Amerika teljesít a legjobban, majd Európa (ahol igen nagy különbségek mutatkoznak az egyes országok között), Európát követi Közép- és Dél-Ázsia szintén nagy szórással, a sorban a következő jelentős lemaradással Észak-Afrika és Nyugat Ázsia, majd Latin-Amerika és a Karibi térség, Közép- és Dél-Ázsia, a legvégén pedig Szubszaharai Afrika. A lemaradó térségekről elmondható, hogy alacsonyabb a szórás, azaz homogénebbek, tehát nem mutatkozik túl nagy különbség az adott régió országai között. A Globális Innovációs Index regressziós modellezése során azt találtuk, hogy szignifikáns magyarázóerővel rendelkezik az egy főre eső GDP, a születéskor várható élettartam és a human development index. A többváltozós regresszió során a végső modellben a HDI maradt mint egyedüli magyarázó változó, ennek okát abban látjuk, hogy egyrészt jelentős multikollineratiást tapasztaltunk a magyarázó változók közt és a HDI a GII-hez hasonlóan számos nem gazdasági jellegű tényezőt is aggregál.
ISBN:978 963 490 132 7
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok könyvfejezet
könyvrészlet
Megjelenés:Egészségpiaci kutatások / szerk. Fehér András, Szakály Zoltán. - p. 196-205. -
További szerzők:Polereczki Zsolt (1980-) (élelmiszer-marketing) Kovács Bence (1992-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1