CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM115879
Első szerző:Béresné Mártha Bernadett (közgazdász)
Cím:Fenntartható versenyképesség általános vizsgálata 9 közép- és kelet-európai ország 10 éves távlatában / Béresné Mártha Bernadett, Kiss Anita, Nagy Tünde Orsolya
Dátum:2023
ISSN:1788-7593 2676-9867
Megjegyzések:Nemzeti szinten a versenyképesség a gazdaságpolitikai döntések központi kérdése, de vizsgálata során a fenntarthatóság fogalmával együtt kell górcső alá vetni őket. Ennek az az oka, hogy hosszú távon csak azok a gazdaságpolitikai döntések bizonyulnak helyesnek, melyek az adott nemzet természeti, társadalmi és gazdasági értékeit megőrizve,fenntartható módon képesek a versenyképességet növelni. Tanulmányunkban empirikus kutatáson alapuló, számos szakirodalom felhasználásával szekunder kutatást végezve azt vizsgáltuk, hogy milyen tényezők befolyásolták a vizsgálatunk alá vont 9 közép-és kelet-európai ország fenntartható versenyképességét 10 év távlatában, és melyek azok az alapvető tényezők, amelyek figyelmen kívül hagyásával versenyképességi esélyei a jövőben romolhatnak. Külön fejezetben bemutattuk a "közepes jövedelem csapdáját", és az abban való bennragadásra utaló jeleket. Ismertettük ezen csapda elkerülés és/vagy az abból való kilábalást segítő tényezőit.Úgy véljük, hogy a világban zajló események, és az azokra adandó válaszreakciókat alapjaiban meghatározza, hogy az adott ország éppencsak rövidtávon -tűzoltási jelleggel -, vagy hosszú távon, stratégiai szemüvegen keresztül vizsgálja meg fenntartható gazdálkodásának, versenyképességének alapjait. AGSCI-index összetevőiannak komplexitásából kifolyóan világos és reális képet mutatnak be az országok versenyképességéről. Egy biztos, a jövő teljesen más lesz, mint a múlt és a jelen. Az elmúlt pár év megtanított minden országot, hogy gazdaságát úgy kell irányítania, hogy az az állandó változásokra, bizonytalanságokra és a növekvő kockázatokra felkészült legyen bármikor.Ez azt jelenti, hogy a versenyképesség alapjait meghatározó tényezőket minden nemzetnek kiemelt fontossággal kell kezelnie, és mindemellett országának, gazdaságának ellenálló képességét, válságálló képességét erősítenie szükséges.Tanulmányunk hétköznapi módon ismerteti a témát. Ajánljuk éppen ezért mindazok számára, akik felelősségteljesen, hosszú távon gondolkodva, az országuk nemzeti vagyonának gyarapítását és minden állampolgár jólétének növelését tarják döntéseik vezércsillagának. Minden további olyan döntés, mely ezek rovására jön létre, alapjaiban károsítja a nemzetet.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
fenntartható versenyképesség
közepes jövedelem csapda
GSCI
Közép-és Kelet Európa
Megjelenés:Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok. - 18 : 1-2. (2023), p. 11-24. -
További szerzők:Kiss Anita (1980-) (közgazdász) Nagy Tünde Orsolya (1989-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM116664
Első szerző:Fabulya Zoltán
Cím:Excel függvények fejlesztése Shapiro-Wilk próbához Royston algoritmusa alapján / Fabulya Zoltán, Hampel György, Kiss Anita, Béresné Mártha Bernadett
Dátum:2023
ISSN:1788-7593 2676-9867
Megjegyzések:Kutatásunk céljaként Excel számolótáblán alkalmazható függvényeket fejlesztettünk ki, melyek egy statisztikai sokaság normális eloszlásának tesztelésére alkalmasak. Függvényeink Royston algoritmusát alkalmazzák, mely a normalitás ellenőrzésére legerősebb Shapiro-Wilk próbának a kiterjesztése. Így 4 és 2000 közötti elemszámú minta kiértékelése közelítő számításokkal valósítható meg úgy, hogy szignifikanciaszint kiszámításával dönthessünk a normalitásról, elkerülve a Shapiro-Wilk próba táblázatban adott kritikus értékeinek használatát. Az Excel számolótáblán a kiértékelések automatizálhatók függvények használatával, ezért gyorsabb és kényelmesebb technikát nyújtva, mint a statisztikai programcsomagok. A függvények programozását a Microsoft Excel Visual Basic for Applications szolgáltatása biztosította. Royston képleteit átalakítva olyan függvény is készült, mellyel a próba kritikus értéke adódik tetszőleges elsőfajú hibavalószínűséghez.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Shapiro-Wilk próba
Royston algoritmus
Excel
statisztika
VBA programozás
Megjelenés:Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok. - 18 : 1-2 (2023), p. 165-172. -
További szerzők:Hampel György Kiss Anita (1980-) (közgazdász) Béresné Mártha Bernadett (1980-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM116661
Első szerző:Kiss Anita (közgazdász)
Cím:A vállalatok értékteremtőinek empirikus vizsgálata a válságok vonatkozásában / Kiss Anita, Darabos Éva, Béresné Mártha Bernadett
Dátum:2023
ISSN:1788-7593 2676-9867
Megjegyzések:A tanulmány fő célja, hogy választ adjon a következő kérdésekre: melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a cégek értékteremtését, és hogyan alakul e tényezők befolyásoló ereje a 2019-es koronavírus válság utóhatásainak fényében. Kutatásunkban a felállított hipotézisek érvényességét a rendelkezésre álló adatbázis felhasználásával panel regressziós modellel vizsgáltuk. A cikk felépítése a következő. Először a vállalati értéket meghatározó tényezőket azonosítja a feldolgozott jelentősebb szakirodalmak alapján. A következő részben a 2007-2008-as globális pénzügyi válság és a COVID-19 válság jellemzőit, okait, jelentősebb válságepizódjait írja le. Ezután tér át az empirikus részre, melyben először a korábban megjelent, a témához kapcsolódó empirikus kutatásokat és azok eredményeit mutatja be, majd a saját empirikus vizsgálathoz használt adatbázist jellemzi. A panel regressziós modell és az alkalmazott módszer ismertetése után az elvégzett empirikus vizsgálatokat és azok eredményeit közli, végül a következtetéseket fogalmazza meg.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
vállalatértékelés
2007-2008 globális pénzügyi válság
COVID-19 válság
panel regressziós modell
Megjelenés:Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok. - 18 : 1-2 (2023), p. 73-82. -
További szerzők:Darabos Éva (1959-) (közgazdász) Béresné Mártha Bernadett (1980-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1