CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM104320
Első szerző:Gulyás Andrea
Cím:Epigenome of Malus domestica / Andrea Gulyás, Judit Dobránszki, Erzsébet Kiss, Katalin Posta, Norbert Hidvégi
Dátum:2019
Megjegyzések:The aim of this study was to examine the epigenomes of two diploid apple scion cultivars from three distinct environments: 1) in vitro shoots maintained for 16 years in tissue culture; 2) in vivo mother trees (20 years old); 3) acclimatized in vitro plants (one year after acclimatization). Using whole-genome bisulfite sequencing (WGBS), the level of DNA methylation was measured in these three biological samples to determine whether an epigenetic footprint was left within the epigenome of apple due to different environments (in vivo mother tree vs. in vitro) or a change in the environment (in vitro culture to acclimatized stage). The study further assessed if the DNA methylation pattern of acclimatized plants mirrored that of the original parental material (i.e., in vivo mother plant vs. one year after acclimatization).
ISBN:978-963-269-818-2
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
apple
epigenetic
DNA methylation
gene expression
Megjelenés:18th Alps-Adria Scientific Workshop : Alimentation and Agri-environment : Abstract book / (ed.) Kende Zoltán. - p. 60-61. -
További szerzők:Dobránszki Judit (1967-) (biológus) Kiss Erzsébet Posta Katalin (1961-) (biológia-kémia szakos tanár) Hidvégi Norbert (1986-)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM104318
Első szerző:Gulyás Andrea
Cím:Genetikai stabilitás és génexpressziós vizsgálatok alma hajtástenyészetekben / Gulyás Andrea, Dobránszki Judit, Kiss Erzsébet, Hidvégi Norbert
Dátum:2019
ISSN:1419-2713
Megjegyzések:Az epigenetika a gén expressziójában vagy a sejtek fenotípusában bekövetkező változás, amely a mitózis vagy meiózis során következhet be és nem okoz DNS-szekvencia változást. Kémiai csoportok kapcsolódhatnak a DNS-hez, aminek következtében módosulhat a gén aktivitása. Az eukarióták egyedfejlődését kísérő ilyen ?genetika fölötti" ún. epigenetikai változások az in vitro növényi tenyészetekben is történnek. Epigenetikai módosulások szabályozzák a szomatikus embriogenezist, az organogenezist a regenerációs folyamatok során. Felléphetnek azonban mikroszaporítás céljából létrehozott in vitro hajtástenyészetekben is a táptalaj-komponensek, a fenntartási körülmények hatására. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy több évtizedes in vitro hajtástenyészetek mikroszatellit (SSR) és transzkriptom profil mintázata azonos vagy eltérő-e a kiinduló (anya) növényekhez képest, illetve az esetleges változások visszaalakulnak-e az akklimatizáció során. A kutatásaink alapanyagául ♭McIntosh' és ♭Húsvéti rozmaring' almafajtákat használtunk. Az anyanövények és a több mint 20 éve hajtástenyészeteben fenntartott in vitro növények genetikai azonosságát mikroszatellit markerekkel, a gének expressziós mintázatát RT-qPCR (reverz transzkripciós kvantitatív polimeráz láncreakció) segítségével határoztuk meg 65 kiválasztott gén esetében, melyek az előzetes vizsgálataink alapján szignifikánsan eltérő DNS metilációs szinteket mutattak. DNS-szekvencia-változást nem tapasztaltunk, ugyanakkor a vizsgált gének esetében génexpressziós különbségeket mutattunk ki, amelyek negatív korrelációban állnak az adott DNS-szakasz metilációs szintjével.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
alma
epigenetika
génexpresszió
mikroszatellit marker
RT-qPCR
Megjelenés:Kertgazdaság. - 2019 : 4 (2019), p. 17-29. -
További szerzők:Dobránszki Judit (1967-) (biológus) Kiss Erzsébet Hidvégi Norbert (1986-)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM080706
Első szerző:Gulyás Andrea
Cím:Analysis of long term in vitro propagated methylome in apple / Andrea Gulyás, Norbert Hidvégi, Judit Dobránszki, Katalin Posta, Erzsébet Kiss
Dátum:2018
ISBN:978 963 315 370 3
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája / szerk. Tamás László, Zelenyánszki Helga. - p. 119. -
További szerzők:Hidvégi Norbert (1986-) Dobránszki Judit (1967-) (biológus) Posta Katalin (1961-) (biológia-kémia szakos tanár) Kiss Erzsébet
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM079121
Első szerző:Gulyás Andrea
Cím:Changes in DNA methylation pattern of apple long-term in vitro shoot culture and acclimatized plants / Andrea Gulyás, Judit Dobránszki, Erzsébet Kiss, Jaime A. Teixeira da Silva, Katalin Posta, Norbert Hidvég
Dátum:2019
ISSN:0176-1617
Megjegyzések:DNA methylation is a process of epigenetic modification that can alter the functionality of a genome. Using whole-genome bisulfite sequencing, this study quantify the level of DNA methylation in the epigenomes of two diploid apple (Malus x domestica) scion cultivars ('McIntosh' and 'Húsvéti rozmaring') derived from three environmental conditions: in vivo mother plants in an orchard, in vitro culture, and acclimatized in vitro plants. The global DNA methylation levels were not dependent on the source of plant material, and the average level of DNA methylation was 49.77%, 34.65% and 8.77% in CpG, CHG and CHH contexts, respectively. Significant differences in DNA methylation were identified in 586 (specifically 334, 201 and 131 in CpG, CHG and CHH contexts, respectively) out of 45,116 genes, including promoter and coding sequences. These were classified as differentially methylated genes (DMGs). This is a 1.3% difference in the level of DNA methylation of genes in response to a change in the environment. Differential methylation was visualised by MA plots and functional genomic maps were established for biological processes, molecular functions and cellular components. When the DMGs were considered, in vitro tissue culture resulted in the highest level of methylation, but it was lower in acclimatized in vitro plants which was similar to that in the mother tree. Methylation patterns of the two scions differed, indicating cultivar-specific epigenetic regulation of gene expression during adaptation to various environments. After selecting genes that displayed differences larger than ?10% in CpG and CHG contexts, or larger than ?1.35% in the CHH context from among the DMGs, they were annotated in Blast2?GO v5.1.12 for Gene Ontology. DMGs identified as MD07G1113000 (protein transport), MD08G1041600 (extracellular space), MD09G1054800 (phosphatidic acid binding), and MD10G1265800 (not annotated) were methylated in all three contexts in in vitro shoots. These DNA methylation results suggest that epigenetic changes may contribute to the adaptation of apple to environmental changes by modifying the epigenome and thereby gene expression.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Epigenetic
Malus sp.
Tissue culture
Whole-genome bisulfite sequencing
Megjelenés:Journal Of Plant Physiology. - 239 (2019), p. 18-27. -
További szerzők:Dobránszki Judit (1967-) (biológus) Kiss Erzsébet Teixeira da Silva, Jaime A. Posta Katalin (1961-) (biológia-kémia szakos tanár) Hidvégi Norbert (1986-)
Pályázati támogatás:20428-3/2018/FEKUTSTRAT
FIKP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM104321
Első szerző:Hidvégi Norbert
Cím:Complementation of wild strawberry (Fragaria vesca L.) SPATULA (FvSPT) and SPIRAL (FvSPR) genes in Arabidopsis thaliana / Norbert Hidvégi, Andrea Gulyás Andrea, Jaime A Teixeira da Silva, Katalin Posta Katalin, Erzsébet Kiss
Dátum:2020
ISSN:2064-7816 2064-9479
Megjegyzések:This study assessed the function of genes involved in wild strawberry (Fragaria vescaL.) fruitdevelopment and maturation to better understand the mechanism of non-climacteric fruit ripening.SPATULA(FvSPT) andSPIRAL(FvSPR) genes ofFragaria vescadisplayed differential expression between the greenand red ripening stages.SPT, which encodes a bHLH transcription factor, was characterized inArabidopsisthalianaL. where its recessive mutation caused degenerative carpel and fruit development. ThesptmutantofA. thalianahad shorter, smaller, and wider spatula-shaped siliques than the wild type.SPTwas expressedthroughout the development of marginal and transmission tract tissues, confirming its role in regulating thegrowth of these tissues. TwoA. thaliana SPIRALgenes,SPR1andSPR2, are required for directional controlof cell elongation. Recessive mutations in either of these genes decreased anisotropic growth of endodermaland cortical root cells and etiolated hypocotyls and caused right-handed helical growth in epidermal cells.The strawberrySPATULA(FvSPT) andSPIRAL(FvSPR) genes were amplified andsptandsprmutantA.thalianaplants were transformed withFvSPT::pGWB401,FvSPR1-1::pGWB401andFvSPR1-2::pGWB401vector constructs. Silique length and seed number/silique in theA. thaliana sptmutant were effectively com-plemented byFvSPTwhereassprwas almost fully complemented byFvSPR1-2, but not byFvSPR1-1.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
bHLHgene
spatula shape-silique
helical root growth
sprandsptmutants
Megjelenés:Columella. - 7 : 1 (2020), p. 23-34. -
További szerzők:Gulyás Andrea (1985-) Teixeira da Silva, Jaime A. Posta Katalin (1961-) (biológia-kémia szakos tanár) Kiss Erzsébet
Pályázati támogatás:NKFIH-1150-6/2019
Egyéb
NKFIH-1159-6/2019
Egyéb
OTKA- K-101195
OTKA
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM098820
Első szerző:Hidvégi Norbert
Cím:Promoter analysis of the SPATULA (FvSPT) and SPIRAL (FvSPR) genes in the woodland diploid strawberry (Fragaria vesca L.) / Norbert Hidvégi, Andrea Gulyás, Jaime A. Teixeira da Silva1, Adhityo Wicaksono, Erzsébet Kiss4
Dátum:2021
ISSN:2676-8615 2676-8607
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Biologia Futura. - 72 : 3 (2021), p. 373-384. -
További szerzők:Gulyás Andrea (1985-) Teixeira da Silva, Jaime A. Wicaksono, Adhityo Kiss Erzsébet
Pályázati támogatás:NKFIH-1150-6/2019
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1