CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM118291
Első szerző:Farkas János (nyelvtanár)
Cím:Interkulturális kompetenciák statisztikai vizsgálata az egyetemi szaknyelvoktatásban / Farkas János, Lázár Tímea, Hajdu Zita, Czellér Mária, Tar lldikó
Dátum:2024
ISSN:1788-9979
Megjegyzések:Tanulmányunkban egy olyan nagymintás kérdőíves megkérdezés eredményét mutatjuk be, amelyet hallgatóink körében végeztünk el, és amelynek elsődleges célja az interkulturális kompetenciák és az egyetemi nyelvoktatás fontosságának megítélése közötti korrelációk feltárása volt. A kutatás során sor került egy saját kérdőív összeállítására és a hallgatók lekérdezésére. A kutatás általunk összeállított kérdőívében használt állítások megfogalmazása az interkulturális kompetenciák mérésére használt mérőeszközök alapján történt. A vizsgálat változóinak összefüggésvizsgálatához nemparaméteres statisztikai eljárást, a Pearson-féle khi-négyzet-próbát alkalmaztuk. A kapott eredmények alapján sikerült feltárnunk számos tapasztalati és elméleti/feltételes gyakorisági tábla közötti szignifikáns eltérést és korrelációt az egyetemi nyelvoktatás fontosságának megítélése és a különböző interkulturális kompetenciák között. A vizsgálat eredménye alapján megállapítottuk, hogy a legerősebb motiváló tényező a külföldi munkavállalás.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
interkulturális kompetenciák
egyetemi nyelvoktatás
nemparaméteres statisztikai eljárás
külföldi munkavállalás
Megjelenés:Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. - 16 : 1 (2024), p. 186-202. -
További szerzők:Czellér Mária (1958-) (nyelvész) Lázár Tímea (1970-) (nyelvtanár) Hajdu Zita (1967-) (történelem-angol szakos tanár) Tar Ildikó (1959-) (angol-magyar nyelv és irodalom szakos tanár)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM100974
Első szerző:Farkas János (nyelvtanár)
Cím:Aspects of satisfaction with LSP teaching in higher education / Farkas János, Czellér Mária, Tar Ildikó
Dátum:2022
ISSN:2359-8921
Megjegyzések:Ez a cikk egy kérdőíves kutatást tárgyal, amelyet annak érdekében végeztek, hogy információkat gyűjtsenek a hallgatói elégedettség kérdéséről a Language for Specific Purposes (ESP) tanfolyam keretében. Az adatokat egy online, önkitöltő, önkéntes, anonim EvaSys kérdőíven keresztül gyűjtöttük össze. A kérdőívek kitöltésére felkért hallgatók a gazdasági / üzleti tudományágak széles skáláját fedték le. A gazdasági / üzleti tudományágakban tanuló hallgatók célcsoportja a következő volt: közgazdaságtan-menedzsment, pénzügy és számvitel, banki és pénzügyi, turizmus és vendéglátás, nemzetközi kapcsolatok, kereskedelem. A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja a hallgatók elégedettségét az üzleti célú nyelvoktatással. Az LSP oktatással való hallgatói elégedettség kvantitatív eredményei azt mutatták, hogy a magyar egyetemek üzleti és közgazdasági hallgatói elégedettek a vezetői, műszaki és tanulási környezettel. A leíró statisztikai elemzések azt mutatták, hogy a közgazdaságtan területe feminizáltabbá vált. A női hallgatók nagyobb kihívást jelentenek a kurzusok elvégzésében, mint a városokban élő férfi hallgatók és diákok könnyebbnek találják a nyelvtanfolyamok elvégzését, mint a falvakban élő diákok. A diákok úgy vélik, hogy készségeik az átlagosnál jobban javulnak a tanfolyamok során. A férfi hallgatók kis százalékban jobban értékelték készségeiket, mint a női hallgatók. Mind a női, mind a férfi hallgatók elegendőnek tartották a kapcsolattartási órák számát. Nem találtak nagy százalékos különbséget a diákok tanári munkájukkal való elégedettségében, a szülők iskolai végzettségétől függően.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Journal of Languages for Specific Purposes. - 9 (2022), p. 81-95. -
További szerzők:Czellér Mária (1958-) (nyelvész) Tar Ildikó (1959-) (angol-magyar nyelv és irodalom szakos tanár)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM117514
Első szerző:Hajdu Zita (történelem-angol szakos tanár)
Cím:Hogyan járulhatnak hozzá a szaknyelvi kurzusok a munkaerőpiacon elvárt puha készségek fejlesztéséhez? / Hajdu Zita, Lázár Tímea, Farkas János, Tar Ildikó, Czellér Mária
Dátum:2023
ISSN:1785-2420 2064-3381
Megjegyzések:A hallgatók foglalkoztathatóságát javító készségek közé tartozik az idegen nyelvek ismerete, ugyanakkor a szakmai idegen nyelvi kurzusok, a nyelvtudás bővítésén túl, alkalmasak egyéb munkavállalói, vállalkozói vagy vezetői kompetenciák fejlesztésére is. Idetartoznak a döntéshozó, tervezési, szervezési, együttműködési, problémamegoldó, tárgyalási, prezentációs, interkulturális és informatikai készségek, amelyeket a munkáltatók egyre gyakrabban ellenőriznek új munkaerő felvételekor. A munkavállalói és nyelvi kompetenciák párhuzamos fejlesztése egyúttal új oktatói feladatot biztosít a nyelvtanároknak és az idegen nyelvi intézeteknek. A tanulmány ismerteti a puha készségek munkaerőpiaci jelentőségét, valamint azt, hogy a szakmai idegen nyelvi órákon - az általános és szakmai nyelvi készségek fejlesztésével párhuzamosan - milyen tevékenységek, feladatok vagy informatikai programok segíthetnek a fenti kompetenciák kialakításában és erősítésében. E kompetenciák szaknyelvi kurzusokba történő tartalmi és módszertani beépítése állt kutatásunk középpontjában. Idegennyelv-oktatás esetében természetes, hogy a kommunikációs készségek az elsődlegesek, a hallgatók számára pedig kiemelten fontos, hogy a szaknyelvi kurzusok a felvételi eljárás lépéseire segítsenek felkészülni. Bár ezen új oktatási struktúra alkalmazásának még csak az első éveinél tartunk, elmondhatjuk, hogy a hallgatók nagyobb önbizalommal és bátorsággal indulnak el az álláskeresés lépcsőfokain.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
munkaerőpiac
felvételi eljárás
szaknyelvoktatás
puha készségek
informatikai készségek
Megjelenés:Porta Lingua. - 2 (2023), p. 159-168. -
További szerzők:Lázár Tímea (1970-) (nyelvtanár) Farkas János (1967-) (nyelvtanár) Tar Ildikó (1959-) (angol-magyar nyelv és irodalom szakos tanár) Czellér Mária (1958-) (nyelvész)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM113060
Első szerző:Hajdu Zita (történelem-angol szakos tanár)
Cím:Parallel teaching and evaluation of employability and foreign language competencies in technical language training / Zita Hajdu, Ildikó Tar, Tímea Lázár, János Farkas, Mária Czellér
Dátum:2023
ISSN:2062-0292 2939-8614
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
foglakoztathatósági készségek
idegen nyelvi kompetenciák
készségek értékelése
tananyag
Megjelenés:Humán Innovációs Szemle. - 14 : 1 (2023), p. 108-119. -
További szerzők:Tar Ildikó (1959-) (angol-magyar nyelv és irodalom szakos tanár) Lázár Tímea (1970-) (nyelvtanár) Farkas János (1967-) (nyelvtanár) Czellér Mária (1958-) (nyelvész)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM105630
Első szerző:Hajdu Zita (történelem-angol szakos tanár)
Cím:Az interkulturális kompetencia szerepe a gazdaságtudományi szakfordítói programban / Hajdu Zita, Tar Ildikó, Lázár Tímea, Czellér Mária, Farkas János
Dátum:2022
ISSN:1785-2420 2064-3381
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Porta Lingua. - 2 (2022), p. 145-152. -
További szerzők:Tar Ildikó (1959-) (angol-magyar nyelv és irodalom szakos tanár) Lázár Tímea (1970-) (nyelvtanár) Czellér Mária (1958-) (nyelvész) Farkas János (1967-) (nyelvtanár)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM117515
Első szerző:Lázár Tímea (nyelvtanár)
Cím:The relations between students` intercultural communication competencies and employability / Tímea Lázár, János Farkas, Zita Hajdú, Ildikó Tar, Mária Czellér, Marcella D`Arrigo
Dátum:2023
ISSN:2677-0326
Megjegyzések:In today's globalised world, businesses operate on an international level. Most business and economics graduates will interact with colleagues, clients, and partners from diverse cultural backgrounds. Intercultural competencies are essential for their success and effective collaboration in the labour market. A special questionnaire was compiled to investigate students' intercultural competencies. Based on the statements and responses of the questionnaire, the examination aimed to establish the principal components of the intercultural communication competencies of the students of a Hungarian university. In the next phase of the research, the principal components served to create student clusters which were analysed from a labour market point of view, focusing on advantages and disadvantages. The crucial question was: which cluster is in demand the most in the labour market? By utilizing a principal component analysis, the dataset was reduced to three key components. Subsequently, to classify the students into groups, a multivariate statistical procedure, i.e., cluster analysis, was used to reveal the structures by clearly considering the similarities of a relatively heterogeneous population and to create a relatively homogeneous subset. The study revealed five distinct student clusters, each with varying advantages and disadvantages for employers. In this context, the Interculturally Active and Open with Good Language Skills cluster proved to bethe most competent, with the least ideal collection indisputably being the Interculturally Reluctant in Cooperating cluster. The research underscores the importance of intercultural communication competencies for employees and enriches our understanding of the dynamics between intercultural communication competencies and workforce readiness. Developing these competencies in foreign language classes will significantly facilitate our students' employment.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
cluster analysis
intercultural communication
cultural diversity
foreign language competencies
openness to other cultures
Megjelenés:Central European Journal of Educational Research. - 5 : 2 (2023), p. 72-79. -
További szerzők:Farkas János (1967-) (nyelvtanár) Hajdu Zita (1967-) (történelem-angol szakos tanár) Tar Ildikó (1959-) (angol-magyar nyelv és irodalom szakos tanár) Czellér Mária (1958-) (nyelvész) D'Arrigo, Patrizia (1973-) (italianista)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM109320
Első szerző:Lázár Tímea (nyelvtanár)
Cím:The interrelationships between students' perceptions of foreign language skills and intercultural communicative competences / Tímea Lázár, János Farkas, Ildikó Tar, Mária Czellér
Dátum:2023
ISSN:2359-8921
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Journal of Languages for Specific Purposes. - 10 (2023), p. 31-48. -
További szerzők:Farkas János (1967-) (nyelvtanár) Tar Ildikó (1959-) (angol-magyar nyelv és irodalom szakos tanár) Czellér Mária (1958-) (nyelvész)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1