CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM092064
Első szerző:Gálya Bernadett (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Identification of inland-excess water patches based on LIDAR and Sentinel 1 data / Gálya Bernadett, Nagy Attila, Juhász Csaba, Riczu Péter, Szabó Andrea, Blaskó Lajos, Tamás Janos
Dátum:2020
ISSN:2066-6276 2601-5676
Megjegyzések:Understanding the habitat is essential for economic production. As a result of rapidly changing processes, features of habitats may be modified, it may be affected by a wide variety of factors. Inundation caused by inland-excess water (IEW) is one of the most significant natural disasters but spatial and temporal targeting of it is also a problem in practice. Over half of Hungary's territory is endangered by IEW. For the development of inland-excess waters a combination of several adverse natural and human activity is highly important. The formation of IEW is primarily determined by meteorological, soil and terrain conditions. During the research, the causes of the development of IEW were analysed based on the terrain conditions of the area in a grassland. Soil connections have been well explored according to the other studies, but not as terrain causes. Therefore the applicability of digital elevation models based on remote sensing (high density LiDAR) data and Sentinel 1 data in inland areas is a priority area of our research. To examine the relief, elevation data of conventional analog topographic maps with 1:10000 scale and an aerial LiDAR data were compared. Sentinel 1 data were used to validate the results based on the LiDAR data. Based on digital elevation model (DEM) derived from topographical map shows that there is no risk of IEW on the grassland. It is, however, contradicted by the reality, the inland marshes presents on grassland land during on-site visits and which can be identified by the LiDAR and Sentinel 1 images.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Növényélettani és produkcióbiológiai folyamatok szerepe az abiotikus és biotikus stressz hatások meghatározásában
Megjelenés:Natural Resources and Sustainable Development. - 10 : 2 (2020), p. 188-199. -
További szerzők:Nagy Attila (1982-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Juhász Csaba (1962-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Riczu Péter (1986-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Szabó Andrea (1994-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Blaskó Lajos (1947-) (agrármérnök) Tamás János (1959-) (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00001
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM095921
Első szerző:Nagy Attila (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Real-time spectral information to measure crop water stress for variable rate irrigation scheduling / Attila Nagy, Andrea Szabó, Bernadett Gálya Farkasné, János Tamás
Dátum:2021
ISBN:978-90-8686-363-1
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok könyvfejezet
könyvrészlet
Megjelenés:Precision agriculture '21 / ed. John V. Stafford. - p. 427-433. -
További szerzők:Szabó Andrea (1994-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Gálya Bernadett (1987-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Tamás János (1959-) (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM095721
Első szerző:Nagy Attila (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Combined traffic control of irrigation on heterogeneous field / Attila Nagy, Andrea Szabó, Csaba Juhász, Bernadett Gálya Farkasné, Ádám Kövesdi, János Tamás
Dátum:2021
ISBN:978-615-01-2017-1
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Poster Proceedings of the 13th European Conference on Precision Agriculture / eds. J. V. Stafford, G. Milics. - p. 31-32. -
További szerzők:Szabó Andrea (1994-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Juhász Csaba (1962-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Gálya Bernadett (1987-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Kövesdi Ádám (1993-) (öntözési irodavezető) Tamás János (1959-) (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM090112
Első szerző:Nagy Attila (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Mezőgazdasági aszály monitoring és aszály előrejelzés távérzékelt adatok alapján a Tisza vízgyűjtőn / Nagy Attila, Tamás János, Szabó Andrea, Gálya Bernadett, Fehér János
Dátum:2019
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:Napjainkban az aszályindexeket három fő csoportba sorolják: meteorológiai, hidrológiai és mezőgazdasági, amelyek között szoros összefüggés mutatható ki. Azonban a meteorológiai aszályindexek használatakor, például a Standardizált Csapadék Index (Standardized Precipitation Index - SPI) értékekkel nem határozható meg egy adott aszályos időszak során termelt kultúrnövény (pl. kukorica) termésvesztesége. Emiatt a kutatásunk elsődleges célja egy olyan módszertan kidolgozása, amely információt szolgáltathat a releváns aszálymutatók és az aszályos időszakban végbemenő hozamveszteségek hatékonyabb becslésére távérzékelt és spektrális adatok alapján. A cikk egy új számítási módszertant mutat be, amely az aszály kockázati szintjeinek fizikai meghatározásával korai információt biztosít a termésveszteség meghatározására. A kidolgozott módszer javíthatja a komplex aszálymonitoring rendszer kialakítását, amely segítséget nyújthat a gazdálkodóknak a termésveszteség előrejelzésében és annak pontosabb meghatározásában.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 99 : 4 (2019), p. 60-68. -
További szerzők:Tamás János (1959-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Szabó Andrea (1994-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Gálya Bernadett (1987-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Fehér János (1952-) (hidrológus)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00001
EFOP
TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM102142
Első szerző:Szabó Andrea (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Combined traffic control of irrigation on heterogeneous field / Szabó Andrea, Juhász Csaba, Farkasné Gálya Bernadett, Kövesdi Ádám, Tamás János, Nagy Attila
Dátum:2022
ISSN:1587-1282
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Acta agraria Debreceniensis. - 1 (2022), p. 187-190. -
További szerzők:Juhász Csaba (1962-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Gálya Bernadett (1987-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Kövesdi Ádám (1993-) (öntözési irodavezető) Tamás János (1959-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Nagy Attila (1982-) (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Pályázati támogatás:H2020 WATERAGRI
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM092607
Első szerző:Tamás János (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Integrált városi hidrológiai modell módszertani alapjai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés támogatásához / Tamás János, Budayné Bódi Erika, Gálya Bernadett, Szabó Andrea, Fehér János, Nagy Attila
Dátum:2020
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:Az édesvíz az emberiség alapvető igénye, megléte fontos tényező a városok kialakulásában és fennmaradásában. A települések is jellemzően víztestek mellett alakultak ki. Kérdés, hogy a klímaváltozás idején, az amúgy is folytonos fejlődésben lévő települések, miként képesek vízgazdálkodási szempontból is alkalmazkodni a változó hidrológiai-éghajlati körülményekhez. Városi vízmérleg modellezéssel megismerhető a városi vízkészletek mértéke és dinamikája. A témában végzett kutatásaink során megvalósított modellezés fő célja volt a városi hidrológiai ciklus egyik elemének, a felszíni lefolyást befolyásoló térbeli jellegű tényezők vizsgálata, amit GIS eszközökkel végeztünk Debrecen városra. A kutatás módszertani alapja a vízháztartási összefüggés, melynek fókuszában a városi területen történő felszíni lefolyás-beszivárgás becslés térinformatikai alapú módszertani fejlesztése állt. Többszempontú döntési rendszer (Multicriteria Evaluation (MCE)) mintájára egységes hidrológiai modellbe integráltunk több hidrológiai tényezőt, úgymint a csapadékot, az evapotranszspirációt, az összegyülekezést, a beszivárgást és a felszíni vízfolyás hálózatot. Jelen cikkben a módszertani rész fejlesztését kívánjuk bemutatni, különös tekintettel a távérzékelt és egyéb térinformatikai adatok felhasználhatóságára.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Integrált vízgazdálkodás
városi hidrológia
lefolyás-beszivárgás becslés
GIS
Megjelenés:Hidrológiai közlöny. - 100 : 3 (2020), p. 56-63. -
További szerzők:Bódi Erika (1989-) (geológus, geográfus) Gálya Bernadett (1987-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Szabó Andrea (1994-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Fehér János (1952-) (hidrológus) Nagy Attila (1982-) (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
EFOP-3.6.2-16-2017-00001
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1